دختر پسرهای لنگرودی

 

دانلود فیلم حس پنهان 1385

درباره تنهايي و نداشتن ارتباط عميق و ماندگار ميان انسان هاي جامعه امروز است. زندگي زوج جواني به نام امير و سيمين با ورود يک زن دستخوش دگرگوني مي شود.

 

لینک دانلود : هیپ فایل / آپلودباز / پارسا اسپیس

Make a Free Website with Yola.