دختر پسرهای لنگرودی

 

آخرین مطالب

 

 

 

 

 

1  
00:00:25,026 --> 00:00:26,857  
ما اینجا 182 تا بیمار دلریم  
  
2  
00:00:26,961 --> 00:00:30,124  
اکثرشون به طور وحشتاکی زشت هستند  
این مشکل توی زاد ولدشون پیش اومده  
  
3  
00:00:30,231 --> 00:00:32,631  
بخش c با امنیت بسیار بالایی هست  
  
4  
00:00:32,733 --> 00:00:36,965  
هر کدوم از بیماران اینجا باید تحت کنترل قرار بگیرند  
خطرناک برای ما یا خودشون  
  
5  
00:00:37,071 --> 00:00:40,268  
نه کسی میتونه بره داخل یا بیاد بیرون  
بدون عبور از طریق این در  
  
6  
00:00:40,374 --> 00:00:42,842  
ما میتونیم در کل قفس ها ( زندان ها ) رو در صورت بروز آتش یکباره باز کنیم  
  
7  
00:00:42,943 --> 00:00:45,776  
اما این قوانین هر در رو در یک زمان باز میکنه  
  
8  
00:00:51,886 --> 00:00:53,353  
ممنون چارلی  
  
9  
00:01:01,095 --> 00:01:04,394  
میدونم چی فکر میکنید ولی اینکاری که میکنیم برای خودشون خوبه .  
  
10  
00:01:05,900 --> 00:01:07,492  
این زندان نیست  
  
11  
00:01:07,601 --> 00:01:10,001  
ما امیدواریم این بیماران رو بازسازی کنیم اگر امکان داشته باشه .  
  
12  
00:01:12,606 --> 00:01:14,767  
قبل از اینکه هر سلول باز بشه شما باید یک خدمتکار کنارت باشه  
  
13  
00:01:16,677 --> 00:01:17,974  
نگهبان! نگهبان!  
  
14  
00:01:18,079 --> 00:01:19,842  
- برو ..  
  
15  
00:01:21,048 --> 00:01:23,073  
- حالت خوبه ؟  
- آره .  
  
16  
00:01:23,184 --> 00:01:25,277  
فقط فافلگیرم کرد.  
  
17  
00:01:25,386 --> 00:01:27,081  
شما نباید از خطوط زد بگذرید !  
  
18  
00:01:27,188 --> 00:01:30,282  
- اونا میتونند و شما رو از لای فقس ها میگیرند.  
  
19  
00:01:30,391 --> 00:01:33,155  
اینا برادران Hilliker هستند  
  
20  
00:01:33,260 --> 00:01:34,784  
  
  
21  
00:01:37,364 --> 00:01:40,265  
به این اسم صداشون میکنیم چون :  
خانم Hilliker تو جنگل پیداشون کرد .  
  
22  
00:01:40,367 --> 00:01:44,360  
بالای بخشی باقیمانده از خورده شدن ایستاده بودن که ما فکر میکنیم پدر و مادرشون بودند .  
  
23  
00:01:44,472 --> 00:01:47,441  
و اون حرومزاده کوچیک باهوشه !  
  
24  
00:01:47,541 --> 00:01:50,567  
قطعا خطرناکترین بیماران بیمارستان هستند .  
  
25  
00:01:50,678 --> 00:01:53,203  
اونا فقط بچه هستند !  
و بیشترین خطر رو دارند ؟  
  
26  
00:01:53,314 --> 00:01:55,714  
بله ! به من اعتماد کن .  
  
27  
00:01:55,816 --> 00:01:59,308  
جون ترینشون این یکی بیخ و بن دست خودش رو میمکه .  
  
28  
00:01:59,420 --> 00:02:01,786  
- آره ؟  
- اون دو تا انگشت دیگش رو جویده  
  
29  
00:02:01,889 --> 00:02:04,517  
ما هیچ وقت پیداشون نکردیم  
فکر میکنیم اونا رو خورده  
  
30  
00:02:04,625 --> 00:02:08,823  
این بچه وسطی  
با چنگال به چشمش ضربه زده  
  
31  
00:02:08,929 --> 00:02:10,658  
درست جلوی چشم پرستار میخوردند .  
  
32  
00:02:10,764 --> 00:02:13,062  
و اون پسر بزرگه با ماسک ؟  
  
33  
00:02:13,167 --> 00:02:17,001  
اون دندونای بزرگ غیر طبیعی داره,که با سنگ دیوار تیزشون میکرد.  
  
34  
00:02:17,104 --> 00:02:21,040  
ما اون ماسک رو بعد از اینکه چند خدمتکار رو گاز گرفت گذاشتیم .  
  
35  
00:02:21,142 --> 00:02:24,043  
تیز کردن ؟  
چطوری دردش رو تحمل میکنه ؟  
  
36  
00:02:24,145 --> 00:02:28,479  
یک چیز جذاب درباره این بچه ها !‌  
اونا درد رو احساس نمیکنند ...  
  
37  
00:02:28,582 --> 00:02:31,608  
اونه یک بی حسی پیشرفته به صورت مادر زادی دارند .  
  
38  
00:02:32,953 --> 00:02:35,751  
- که خیلی نادره ...  
- بله .  
  
39  
00:02:35,856 --> 00:02:38,086  
اما توی جوامع این چنینی شیوع بیشتری داره  
  
40  
00:02:38,192 --> 00:02:41,821  
- شبیه غریزه در ویرجینیا غربی .  
- دقیقا.  
  
41  
00:02:41,929 --> 00:02:45,296  
  
  
42  
00:02:45,399 --> 00:02:48,266  
فقط با خر خر و اشاره کردن  
این زبون اوناست ...  
  
43  
00:02:48,369 --> 00:02:50,599  
هیچوقت بهشون پشت نکنید ! یا به سلولشون ...  
  
44  
00:02:54,708 --> 00:02:56,801  
من دوست دارم با اینا کار کنم دکتر رایان  
  
45  
00:02:58,078 --> 00:02:59,568  
شاید بعد از مدتی  
  
46  
00:02:59,680 --> 00:03:02,547  
چرا ما بازی نمیکنیم ؟ الان امنه ؟  
  
47  
00:03:02,650 --> 00:03:05,244  
بیاید . من به شما بقیه بیمارستان رو نشون میدم .  
  
48  
00:03:05,352 --> 00:03:06,876  
حتما .  
  
49  
00:03:07,988 --> 00:04:10,286  
.:تقدیم به طرفداران ژانر وحشت :.  
  
50  
00:04:47,187 --> 00:04:49,621  
بیا اینجا - ما اینجاییم  
من و بیار بیرون  
  
51  
00:05:17,885 --> 00:06:23,376  
مترجم : D.r.a.m.a  
http://alt.subscene.com/members/D.r.a.m.a/default.aspx  
  
52  
00:06:24,051 --> 00:06:25,416  
هان ؟  
  
53  
00:06:46,540 --> 00:06:48,906  
نه نه  
  
54  
00:06:50,344 --> 00:06:53,802  
نه اون نه  
  
55  
00:07:07,361 --> 00:07:10,330  
اگر بزاری برم من میتونم کمکت کنم ....  
  
56  
00:07:10,431 --> 00:07:13,195  
- من میتونم کمکت کنم .  
  
57  
00:07:18,972 --> 00:07:20,530  
نه !  
  
58  
00:07:20,641 --> 00:07:22,802  
نه !  
  
59  
00:07:50,137 --> 00:07:53,231  
اوه خدای من آه خدا ..  
  
60  
00:07:57,644 --> 00:07:59,578  
نه !  
  
61  
00:09:34,608 --> 00:09:38,544  
اوه - خواهش میکنم اینکار رو با من نکن  
  
62  
00:09:38,645 --> 00:09:41,478  
پسرا - لازم نیست اینکار رو با من بکنید.  
  
63  
00:09:44,585 --> 00:09:46,485  
التماس میکنم - آه خدا ..  
  
64  
00:11:54,214 --> 00:11:56,182  
- اوه خدای من ..  
- تو از این خوشت میاد ؟  
  
65  
00:12:56,777 --> 00:12:59,245  
شما بچه ها یه دسته  
از میمونای خراب هستید .  
  
66  
00:12:59,346 --> 00:13:01,109  
- از ضربه زدن چیزی شنیدید ؟  
  
67  
00:13:01,214 --> 00:13:04,183  
پورتر همین الان رفته  
. کایل و کلر تو ماشین منتظرمون هستند  
  
68  
00:13:04,284 --> 00:13:07,276  
ماشین من ۵ دقیقه دیگه اینجا رو ترک میکنه !  
شما میخواید بیاید میخواید هم ...  
  
69  
00:13:07,387 --> 00:13:10,015  
چرا فقط آروم نمیگیری و بپری این  
زیر و یخورده ...  
  
70  
00:13:12,025 --> 00:13:13,993  
من فکر نکنم بریجت این رو بتونه درک کنه  
  
71  
00:13:14,094 --> 00:13:15,823  
واقعا اهمیتی نمیدم  
  
72  
00:13:17,464 --> 00:13:19,159  
- من اهمیت نمیدی ! یا ؟  
- هی ..  
  
73  
00:13:19,266 --> 00:13:22,167  
- فقط شوخی میکردم  
- شما خرگوشا ! فقط ۵ دقیقه ...  
  
74  
00:13:31,611 --> 00:13:34,580  
چرا ما امسال نمیریم Aspen ؟  
کابین پورتر جای به درد نخوریه  
  
75  
00:13:34,681 --> 00:13:37,650  
چون پدرم بازنشتگیش رو از دست داده  
و میخواد خونه رو بفروشه  
  
76  
00:13:37,751 --> 00:13:40,083  
-واقعا ؟  
- آره تو باید داشته باشیش  
باید وقتی متوجه این شد میدیدیش  
  
77  
00:13:40,187 --> 00:13:42,883  
فکر کنم اون میخواد بره  
بپره یه ... هی !  
  
78  
00:13:46,526 --> 00:13:48,153  
هی !  
هی .. !  
  
79  
00:13:50,030 --> 00:13:51,497  
پورتر کجاست ؟  
  
80  
00:13:51,598 --> 00:13:53,657  
اون زودتر رفت تا کابین رو گرم کنه  
- اوه  
  
81  
00:13:53,767 --> 00:13:56,099  
اون باید مریض باشیه یا یه چیزی  
چون همیشه پورتر کیف شستشو  
  
82  
00:13:56,203 --> 00:13:58,899  
- فقط به تو  
- میدونم ،  
  
83  
00:14:03,410 --> 00:14:06,038  
چیزی هست که تو بخوای به من بگی کنیا ؟  
من اینجام به خاطر خواهری  
  
84  
00:14:06,146 --> 00:14:09,673  
اوه ، گمشو - گمشو ...  
  
85  
00:14:09,783 --> 00:14:12,013  
- هی چیکار میکنی  
- هی پسر  
  
86  
00:14:13,286 --> 00:14:14,776  
-این متور منه  
- سلام  
  
87  
00:14:14,888 --> 00:14:16,719  
سلام  
  
88  
00:14:16,823 --> 00:14:18,882  
من خیلی هیجان زده شدم این تویی ؟  
- من خیلی هیجان زده شدم  
  
89  
00:14:18,992 --> 00:14:21,085  
هی بچه ها - ببخشید دیر کردیم  
  
90  
00:14:21,194 --> 00:14:23,594  
- تقصیره دنیله  
- جاده ها بدن  
  
91  
00:14:25,999 --> 00:14:27,728  
خوب کی میرونه ؟  
  
92  
00:14:27,834 --> 00:14:29,324  
من رانندگی میکنم  
  
93  
00:14:29,436 --> 00:14:32,269  
تو مثل دخترا میرونی  
من میخوام سریع برم  
  
94  
00:14:32,372 --> 00:14:35,535  
ممنون - واقعا خوبه  
  
95  
00:14:36,910 --> 00:14:38,639  
پس شما ...  
میخوام با تو برونم  
  
96  
00:14:38,745 --> 00:14:40,906  
خوبه  
میتونید اونجا برید  
  
97  
00:14:41,014 --> 00:14:43,778  
هی کایل من از رادیو شنیدم یه طوفان بزرگ داره میاد  
  
98  
00:14:43,884 --> 00:14:46,546  
فکر میکنید شاید منتظر بمونیم  
فردا انجامش بدیم ؟  
  
99  
00:14:46,653 --> 00:14:48,746  
ما اینکارو میکنیم پرنسس  
ما یک ساعت دیگه تو کابین هستیم  
  
100  
00:14:48,855 --> 00:14:50,823  
-خوبه بزن ( روشن کن ) بریم  
  
101  
00:14:50,924 --> 00:14:52,789  
- همینه  
- آره ..  
  
102  
00:14:52,893 --> 00:14:56,158  
ماشینا چی ؟  
پارک کردنشون اینجا خوبه ؟  
اوه خدای من ...  
  
103  
00:14:56,263 --> 00:14:58,322  
یا مسیح , دنیل تو درباره همه چیز نگرانی ؟ همه چیز ردیفه  
  
104  
00:14:58,431 --> 00:15:00,331  
سریع بزنید بریم  
  
105  
00:15:00,433 --> 00:15:02,765  
خوبه - من بهونم  
  
106  
00:15:04,704 --> 00:15:06,171  
دنیل داری جدی اینکارا رو میکنی ؟  
  
107  
00:15:06,273 --> 00:15:09,470  
چیه ؟  
دنیل تمومش کن  
  
108  
00:15:09,576 --> 00:15:11,942  
چیه ؟ اول امنیت !  
  
109  
00:15:13,513 --> 00:15:16,004  
من دوست دارم وقتی از متور افتادی هم خندون ببینمت  
  
110  
00:15:16,116 --> 00:15:17,606  
- ها ها  
- خیلی خوب - بریم  
  
111  
00:15:17,717 --> 00:15:19,617  
Whoo-hoo  
  
112  
00:15:19,719 --> 00:15:21,186  
بزن بریم  
بریم  
  
113  
00:15:21,288 --> 00:15:22,755  
زود باشید بزنید بریم  
  
114  
00:15:25,058 --> 00:15:27,788  
- Whoo-hoo!  
- Whoo!  
  
115  
00:15:27,894 --> 00:15:29,452  
باشه بزن بریم  
  
116  
00:16:58,885 --> 00:17:01,513  
تو گم شدی  
نه نشدم  
  
117  
00:17:01,621 --> 00:17:03,885  
فقط قبول کن گم شدیم  
  
118  
00:17:03,990 --> 00:17:06,720  
احمق این بیرون یخ میزنیم  
  
119  
00:17:06,826 --> 00:17:09,556  
فقط تو نیم ساعت آخر هوا 20 درجه کاهش یافته  
  
120  
00:17:09,662 --> 00:17:11,186  
ما یک ساعت از روشنایی روز رو گذرونیدیم.  
  
121  
00:17:11,297 --> 00:17:12,924  
هر لحظه ممکنه یه طوفان بزرگ بیاد  
  
122  
00:17:13,033 --> 00:17:16,434  
فقط چند دقیقه وقت بدید  
تا از این حالت بیرون بیایم باشه ؟  
  
123  
00:17:16,536 --> 00:17:18,470  
هی هی  
چیه ؟  
  
124  
00:17:18,571 --> 00:17:20,698  
ما باید بریم سمت چپ  
بالای اون تپه  
  
125  
00:17:20,807 --> 00:17:24,709  
نه ، من تا حالا 100 بار با پورتر رفتم کابین  
راست میگه ، در اینباره اطمینان دارم  
  
126  
00:17:26,413 --> 00:17:28,313  
نباید این شانس رو از دست بدیم ، اونجا خیلی دوره  
  
127  
00:17:28,415 --> 00:17:30,747  
خوبه ! پس بریم  
منم دارم یخ میزنم  
  
128  
00:17:30,850 --> 00:17:32,841  
آره زود باشید  
زود باشید بچه ها  
  
129  
00:17:33,953 --> 00:17:35,386  
آره  
  
130  
00:17:44,264 --> 00:17:46,732  
اون داره یه راه اشتباه میره !  
- خودم اینو میدونم  
  
131  
00:17:57,177 --> 00:18:00,510  
ببخشید بچه ها من حدسمی زنم این اطراف برگشته بودم  
  
132  
00:18:00,613 --> 00:18:03,377  
اگه ما خیلی زود یک پناهگاه پیدا نکنیم  
تا حد مرگ یخ میزنیم  
  
133  
00:18:03,483 --> 00:18:05,781  
- من میگم دقیقا از راهی که اومدیم برگردیم  
  
134  
00:18:05,885 --> 00:18:07,944  
آره این ایده بدی نیست  
بیاید دور بزنیم  
  
135  
00:18:08,054 --> 00:18:11,319  
کوه سرا پایین هست  
ما متورای شما رو تو برف دنبال میکنیم  
  
136  
00:18:11,424 --> 00:18:13,449  
چه مسیر ؟  
They've been blown away.  
  
137  
00:18:13,560 --> 00:18:15,619  
- اون چیه  
- چی چیه ؟  
  
138  
00:18:15,728 --> 00:18:18,322  
همون بزرگه - تاریکه  
تو امتداد خط اراس  
  
139  
00:18:20,100 --> 00:18:21,761  
من فکر کنم یک ساختمونه!  
  
140  
00:18:21,868 --> 00:18:25,326  
ما نجات پیدا کردیم  
  
141  
00:18:25,438 --> 00:18:28,134  
زود باشید  
باشه  
  
142  
00:18:28,241 --> 00:18:30,505  
من یخ زدم  
  
143  
00:18:32,045 --> 00:18:34,411  
زود باشید  
  
144  
00:19:13,953 --> 00:19:15,614  
اشتباه نکن  
  
145  
00:19:15,722 --> 00:19:17,952  
ممنون خدا  
بریجت من میتونم ببوسمت  
  
146  
00:19:18,057 --> 00:19:21,424  
- اوه  
- این بازه زود باش  
  
147  
00:19:21,528 --> 00:19:22,995  
اوه خدای من  
  
148  
00:19:23,096 --> 00:19:25,496  
عزیزم اسکیت رو میخوای ؟  
  
149  
00:19:25,598 --> 00:19:28,863  
ولش کن من کیفم رو دارم  
  
150  
00:19:35,141 --> 00:19:38,269  
اوه دارم یخ میزنم  
  
151  
00:19:43,850 --> 00:19:47,650  
- اینجا کجاست ؟  
- شاید یه بیمارستان قدیم  
  
152  
00:19:47,754 --> 00:19:51,190  
- خوب شبیه اینکه برای بازدید شب اومده باشیم  
- عالیه  
  
153  
00:19:52,158 --> 00:19:54,285  
- ما باید ؟  
- آمم  
  
154  
00:20:03,469 --> 00:20:06,097  
اینجا کجاست  
  
155  
00:20:06,206 --> 00:20:09,141  
- چرا اینجا اینقدر گرمه ؟  
  
156  
00:20:09,242 --> 00:20:11,107  
شاید سرایدار داره یا یه چیزی تو این مایه ها  
  
157  
00:20:11,211 --> 00:20:13,702  
احتمالا دیگ بخار رو راه انداختن که لوله ها یخ نزنند  
  
158  
00:20:13,813 --> 00:20:15,542  
شماها خیلی خوش شانسید که این محل اینجاست  
  
159  
00:20:15,648 --> 00:20:18,208  
- Oh, wow.  
- Wow.  
  
160  
00:20:20,620 --> 00:20:22,087  
- اوه اون خاکیه  
  
161  
00:20:22,188 --> 00:20:23,655  
- حال به هم زنه ..  
  
162  
00:20:23,756 --> 00:20:26,281  
- من فقط خوشحالم که داخلیم  
شما اونو اینجا پیدا کردید ؟  
  
163  
00:20:26,392 --> 00:20:27,484  
- اره  
- بهش دست نزن  
  
164  
00:20:27,594 --> 00:20:29,619  
- اون خیلی وحشت آوره  
- Uh-huh.  
  
165  
00:20:29,729 --> 00:20:32,664  
- بچه ها میتونید چیزی پیدا کنید آتیش بزنیم  
  
166  
00:20:32,765 --> 00:20:35,563  
تکه چوبی ! مبلی یا چیزی ...  
  
167  
00:20:35,668 --> 00:20:38,398  
- آره ما ردیف میکنیم  
- آره  
  
168  
00:20:38,504 --> 00:20:42,497  
- پورتر چی ؟  
- اون منتظر ماست  
  
169  
00:20:42,609 --> 00:20:44,668  
فکر نکم اون تو این آب و هوا بیرون بیاد  
شما میاید ؟  
  
170  
00:20:44,777 --> 00:20:46,904  
نه - روش پورتر برا اینکار خیلی هوشمندانه هست  
  
171  
00:20:47,013 --> 00:20:50,642  
شاید باید بهش اطلاع بدید  
بزارید بدونه جای ما امنه  
  
172  
00:20:50,750 --> 00:20:52,843  
فکر خوبیه  
  
173  
00:20:55,321 --> 00:20:58,620  
سرویس تماس گوشی من گند زده  
کسی سیگنال داره ؟  
  
174  
00:20:58,725 --> 00:21:01,250  
من چک میکنم - نه !  
  
175  
00:21:01,361 --> 00:21:02,988  
هیچی  
لعنتی  
  
176  
00:21:03,096 --> 00:21:04,654  
کنیا پورتر واقعا بسر زرنگیه  
  
177  
00:21:04,764 --> 00:21:06,629  
اون میدونه ما تو این هوا بیرون نمیایم  
  
178  
00:21:06,733 --> 00:21:09,293  
شما دارید درباره پورتر که هوشمند صحبت میکنید ؟  
  
179  
00:21:09,402 --> 00:21:11,768  
کدوم پورتر زرنگه ؟  
  
180  
00:21:11,871 --> 00:21:16,934  
خوب , اون یه جهنم باهوش تر از کایه !  
کی باعث شد ما گم بشیم ؟ یادتون !؟  
  
181  
00:21:17,043 --> 00:21:19,011  
من نگفتم کایل زرنگ بود یا ...  
  
182  
00:21:25,051 --> 00:21:27,918  
پورتر احتمالا الان خوبه  
  
183  
00:21:28,021 --> 00:21:29,488  
اره منم امید وارم  
  
184  
00:21:30,556 --> 00:21:34,652  
خوب کی برای کباب weenie ؟ شما ؟  
  
185  
00:21:35,962 --> 00:21:37,827  
تو ؟ تو ؟  
  
186  
00:21:39,265 --> 00:21:41,563  
من میدونم - تو هستی  
  
187  
00:21:41,668 --> 00:21:43,192  
خوبه  
  
188  
00:21:45,038 --> 00:21:46,801  
گرفتمش ؟  
  
189  
00:21:46,906 --> 00:21:48,305  
هی  
  
190  
00:22:05,325 --> 00:22:08,817  
خوب بچه ها - من فقط میخوام بگم متاسفم برای در همی بیرون  
  
191  
00:22:08,928 --> 00:22:10,723  
من میدونم چیزای بدی میتونست رخ بده  
  
192  
00:22:11,230 --> 00:22:14,222  
ولی خوشحالم همه خوبند  
  
193  
00:22:14,334 --> 00:22:16,529  
نگرانش نباش رفیق .  
ممکنه برا هر کسی پیش بیاد  
  
194  
00:22:16,636 --> 00:22:20,003  
خوبه ٬ ما همه خوبیم  
صبح هم میریم به کابین  
  
195  
00:22:20,106 --> 00:22:21,903  
فکر کنم هوا تا اون موقع خوب بشه  
  
196  
00:22:22,008 --> 00:22:23,498  
فقط سعی کنید یکم استراحت کنیم  
  
197  
00:22:23,609 --> 00:22:26,772  
عمرا - شما اینجا رو دیدید ؟  
این لعنتی خارق العاده هست ...  
  
198  
00:22:27,947 --> 00:22:29,710  
بریم چکش کنیم  
یکم توش بگردیم  
  
199  
00:22:29,816 --> 00:22:31,841  
تجاوز ( به حریم سایرین - فضولی ) ؟  
  
200  
00:22:33,820 --> 00:22:35,549  
اوه ترو به خدا دنیل  
  
201  
00:22:37,790 --> 00:22:39,690  
Wow.  
  
202  
00:22:39,792 --> 00:22:42,283  
- باشه باشه من با تو میام.  
- آره منم همینطور  
  
203  
00:22:43,363 --> 00:22:45,058  
شما دخترا تنها راحتید ؟  
  
204  
00:22:45,164 --> 00:22:47,689  
- دوباره گم نشو  
- ممنون  
  
205  
00:22:47,800 --> 00:22:51,736  
صبر کن - شما انتظار دارید ما دخترا شام درست کنیم ؟  
  
206  
00:22:51,838 --> 00:22:55,330  
این هات داگه !  
  
207  
00:22:55,441 --> 00:22:57,568  
من فکر کنم شما خانوما بتونید  
  
208  
00:22:57,677 --> 00:22:59,702  
خوب - شاید من نمیخوام !  
  
209  
00:22:59,812 --> 00:23:03,475  
این درسته بریجت  
شما هات داگ نمیکنی ؟ درسته ؟  
  
210  
00:23:03,583 --> 00:23:06,051  
وینسنت لعنتی  
  
211  
00:23:07,687 --> 00:23:09,712  
بریم  
  
212  
00:23:09,822 --> 00:23:12,814  
- صبر کن من با تو میام  
- آره منم همینطور  
  
213  
00:23:16,095 --> 00:23:18,529  
هی - صبر کنید تا منم بیام  
  
214  
00:23:20,666 --> 00:23:22,759  
هی بیدار شو  
  
215  
00:23:24,137 --> 00:23:26,435  
اینو برسی کن  
  
216  
00:23:26,539 --> 00:23:28,632  
انگار یکی قبلا اینجا بوده  
  
217  
00:23:28,741 --> 00:23:32,404  
شاید شکارچیا از این استفاده میکنند  
تا تو فصل بهار دوام بیاره  
  
218  
00:23:36,549 --> 00:23:39,518  
بچه ها فکر میکنید کسی همین حالا  
اینجا باشه ؟  
  
219  
00:23:39,619 --> 00:23:41,917  
منظورم اینه - این میتونه واقعا  
وحشتناک باشه  
  
220  
00:23:42,021 --> 00:23:44,751  
نه - هیچ کس تو این هوا شکار نمیکنه  
  
221  
00:23:46,092 --> 00:23:48,253  
قاتلای تبری اینکار رو میکنند !!  
  
222  
00:23:50,963 --> 00:23:53,693  
فقط حرف زدم  
  
223  
00:23:56,803 --> 00:24:00,330  
هی این باید دفتر رئیس باشه  
  
224  
00:24:01,374 --> 00:24:04,070  
"Dr. Brendan Ryan, ریيس ستاد"  
  
225  
00:24:04,177 --> 00:24:07,374  
خوب ، بزارد ببینیم اگه رئیس چیز به در بخوری ...  
  
226  
00:24:10,049 --> 00:24:13,416  
اون - چه اتفاقی اینجا افتاده ؟  
  
227  
00:24:18,157 --> 00:24:20,455  
هی - این کت و گوشی رو چک کن ...  
  
228  
00:24:20,560 --> 00:24:23,188  
هی جنا رو میز من برقص  
ما میریم تا یک صحنه پورن راه بنداریم  
  
229  
00:24:23,296 --> 00:24:25,059  
- اون خدا  
- من دکتر تو پرستار  
  
230  
00:24:25,164 --> 00:24:26,893  
- وینس - نظر تو ؟  
- انجامش بده دختر  
  
231  
00:24:26,999 --> 00:24:28,523  
من سرم با بیمارام شلوغه  
  
232  
00:24:28,634 --> 00:24:31,262  
هی هی - از من فاصله بگیرید  
  
233  
00:24:31,370 --> 00:24:34,134  
خوب - خانم پرین  
  
234  
00:24:34,240 --> 00:24:37,334  
چه مدته شما به صورت دوره ای کابوس شبانه دارید ؟  
  
235  
00:24:37,443 --> 00:24:39,468  
خوب این وقتی شروع شد که من ۱۲ سالم بود  
  
236  
00:24:39,579 --> 00:24:41,809  
من شب احساس میکردم اون تو اتاقمه  
  
237  
00:24:41,914 --> 00:24:44,405  
این تقریبا زمان اولین پریود شما بود ؟  
  
238  
00:24:44,517 --> 00:24:46,508  
تو یه منحرف عوضی هستی  
اینو میدونی ؟  
  
239  
00:24:46,619 --> 00:24:50,487  
پرخاشگری یک نتیجه مستقیم از خود ارضایی در زنان جوانه  
  
240  
00:24:50,590 --> 00:24:53,923  
تا حالا خود ارضایی داشتی ؟  
  
241  
00:24:54,026 --> 00:24:56,927  
تو یک منزجر کننه عوضی هستی  
  
242  
00:24:57,029 --> 00:24:59,554  
اوه  
  
243  
00:24:59,665 --> 00:25:02,828  
شبیه یک دکتر خوب مشروب خور  
  
244  
00:25:02,935 --> 00:25:04,835  
لطفا بهم بگو  
تو قصد نداری اونو بخوری  
  
245  
00:25:04,937 --> 00:25:06,564  
این یه شیشه ویسکی 30 ساله اسکاتلندی هست  
  
246  
00:25:06,672 --> 00:25:09,368  
سی سال جنا ! باز نشده  
  
247  
00:25:12,378 --> 00:25:14,744  
سادست  
  
248  
00:25:14,847 --> 00:25:16,906  
برا دخترا  
  
249  
00:25:17,016 --> 00:25:19,280  
اوه  
  
250  
00:25:21,187 --> 00:25:24,020  
کثافت  
چی ؟  
  
251  
00:25:24,123 --> 00:25:26,284  
اون کم و بیش یه آشغال عوضیه  
  
252  
00:25:26,392 --> 00:25:28,087  
این دیگه چیه  
  
253  
00:25:28,194 --> 00:25:30,094  
یه نفر  
  
254  
00:25:30,196 --> 00:25:31,720  
چه اتفاقی براش افتاده  
  
255  
00:25:31,831 --> 00:25:34,959  
- همینجوری به دنیا اومده  
- پسر بیچاره یه هرزه  
  
256  
00:25:35,067 --> 00:25:37,968  
- اوه ، این واقعا اشتباه هست  
  
257  
00:25:42,241 --> 00:25:45,404  
اینجا چی بوده  
  
258  
00:25:45,511 --> 00:25:48,241  
طبق سوابق  
اینجا یک آسایشگاه روانی بوده  
  
259  
00:25:48,347 --> 00:25:51,407  
- جایی که مردم دیونه نگه داری میشن ؟  
- نه اون آسایشگاه هست  
  
260  
00:25:51,517 --> 00:25:54,645  
این آسایشگاه یک بیمارستانه که افراد رو از سایرین  
دور نگه میداره - قرنطینه میکنه  
  
261  
00:25:54,754 --> 00:25:56,881  
چه اشتباهاتی روی این مردم میکردند ؟  
  
262  
00:25:56,989 --> 00:25:59,184  
من نمیدونم  
  
263  
00:25:59,292 --> 00:26:01,556  
اینا از چیزی که میتون بگم بد شکل ترند  
  
264  
00:26:03,296 --> 00:26:06,129  
من میرم چند تا از اینا رو بردارم  
و بخونمشون  
  
265  
00:26:06,232 --> 00:26:07,824  
فقط امیدوارم این مسری نباشه  
  
266  
00:26:07,934 --> 00:26:11,097  
- خوبه  
- بیا ، ما باید برگردیم پیش بقیه  
  
267  
00:26:11,203 --> 00:26:12,670  
آره  
  
268  
00:26:14,173 --> 00:26:16,232  
این فکر خوبیه  
  
269  
00:26:28,654 --> 00:26:30,986  
تا حدی زیباست  
وقتی شما سنگی  
  
270  
00:26:32,325 --> 00:26:34,418  
تو میدونی ، این شبیه یک راه ای . تی  
  
271  
00:26:38,331 --> 00:26:39,992  
واو عزیزم  
  
272  
00:26:40,099 --> 00:26:43,296  
تو میدونی ، خیلی آشغال تر از اون چیزی هستی که من فکر میکردم  
  
273  
00:26:43,402 --> 00:26:45,597  
ممنون  
  
274  
00:26:45,705 --> 00:26:47,673  
Mm-hmm.  
  
275  
00:26:47,773 --> 00:26:50,537  
هی من بخش بیمارا رو پیدا کردم  
که تحت رو گرفته و ...  
  
276  
00:26:50,643 --> 00:26:53,612  
اوه ، من رو یک تشک کثیف نمیخوام بخوابم  
  
277  
00:26:53,713 --> 00:26:55,510  
ما کیسه خوابامون رو اون بالا پهن میکنیم  
  
278  
00:26:55,615 --> 00:26:59,051  
این بهتر از خوابیدن رو یه جای سخته  
بعلاوه اینکه ما یکم خصوصی ...  
  
279  
00:26:59,151 --> 00:27:01,051  
- اوه  
- اوکی  
  
280  
00:27:01,153 --> 00:27:04,179  
ما بر میگردیم بچه ها  
  
281  
00:27:04,290 --> 00:27:06,224  
- باشه  
- شب  
- طولانیه  
  
282  
00:27:12,565 --> 00:27:14,123  
هی  
  
283  
00:27:14,233 --> 00:27:17,532  
- میخوای این رو ببینی ؟  
- حتما  
  
284  
00:27:17,637 --> 00:27:20,162  
من کافی نیستم ؟  
  
285  
00:27:20,272 --> 00:27:21,967  
آه ، تو برا منی  
  
286  
00:27:47,366 --> 00:27:50,164  
دیدی ؟ این خیلی بد نیست  
  
287  
00:27:50,269 --> 00:27:51,964  
باشه  
  
288  
00:27:52,071 --> 00:27:54,938  
باشه من میگم همه اتاق انتخاب کنیم  
  
289  
00:27:55,041 --> 00:27:57,100  
و بعدش همه کلید ها رو  
میزارند تو یه کاسه  
  
290  
00:27:57,209 --> 00:27:59,609  
و ما برش میداریم تا ببینیم  
که کی با کی خوابیده  
  
291  
00:27:59,712 --> 00:28:02,408  
- تو فقط میخوای صبر نکنی ! میخوای ؟  
- این بهترینه  
  
292  
00:28:02,515 --> 00:28:04,813  
- درست فهمیدی  
  
293  
00:28:08,387 --> 00:28:11,584  
هی من فکر کنم یک کسی رو دیدم  
  
294  
00:28:11,691 --> 00:28:13,556  
روح ؟ جالبه !  
  
295  
00:28:13,659 --> 00:28:16,253  
نه ! روح نبود  
فکر کنم یک آدم بود  
  
296  
00:28:16,362 --> 00:28:18,057  
خوب ، فعلا اینجا کسی نست  
  
297  
00:28:18,164 --> 00:28:20,564  
اگر میخوای من یک نگاهی بندازم انجامش میدم  
  
298  
00:28:26,706 --> 00:28:29,004  
نه هیچ کسی اینجا نیست  
  
299  
00:28:29,108 --> 00:28:30,268  
Whew.  
  
300  
00:28:34,080 --> 00:28:35,741  
اوه خدای من  
  
301  
00:28:35,848 --> 00:28:37,577  
وینسنت ؟  
  
302  
00:28:39,018 --> 00:28:40,986  
این کارت جالب نیست ! وینست  
  
303  
00:28:43,155 --> 00:28:45,282  
وینست جوابمو بده !  
  
304  
00:28:48,094 --> 00:28:50,460  
- من میرم ، این خوب نیست ، نه !  
- نه نه نه !  
  
305  
00:28:50,563 --> 00:28:53,498  
- نه  
- منو تنها نزار بیا  
  
306  
00:29:08,481 --> 00:29:09,971  
وینسنت  
  
307  
00:29:12,752 --> 00:29:15,152  
وینسنت  
  
308  
00:29:18,891 --> 00:29:20,119  
وینسنت  
  
309  
00:29:23,729 --> 00:29:25,219  
وینسنت  
  
310  
00:29:32,138 --> 00:29:33,469  
- Whoa!  
  
311  
00:29:33,572 --> 00:29:35,733  
تو آشغال عوضی  
  
312  
00:29:35,841 --> 00:29:37,900  
آروم ، سعی کردم یکم خوش بگزرونیم  
  
313  
00:29:38,010 --> 00:29:39,944  
اوه ، نمیتونم باور کنم  
  
314  
00:29:40,045 --> 00:29:42,206  
خدا ، اون یه احمقه  
  
315  
00:29:42,314 --> 00:29:44,475  
اوه  
  
316  
00:29:45,518 --> 00:29:47,042  
کنیا ؟  
  
317  
00:30:05,304 --> 00:30:07,932  
- حرکت کنید  
- هی ، چه خبر  
  
318  
00:30:08,040 --> 00:30:09,564  
اون یه احمق عوضیه  
  
319  
00:30:09,675 --> 00:30:12,803  
شما باید میدیدش  
  
320  
00:30:12,912 --> 00:30:16,245  
نه ذهن یه بچه ده ساله رو داری  
اینو میدونی ؟ درست  
  
321  
00:30:16,348 --> 00:30:19,078  
- باشه  
- من میتونستم بیافتم تو تاریکی  
  
322  
00:30:19,185 --> 00:30:21,653  
تو هیچ فکری در باره عواقبش نمیکنی  
  
323  
00:30:21,754 --> 00:30:23,722  
شوخی های پشت سر هم  
 به خاطر احمقیت  
  
324  
00:30:25,758 --> 00:30:30,388  
خوب ، جای به این بزرگی باید ژنراتور داشته باشه  
  
325  
00:30:30,496 --> 00:30:32,327  
از اونجایی که شما دوتا از تاریکی میترسید  
  
326  
00:30:32,431 --> 00:30:34,865  
نگاه کنم اگر بتونم پیداش کنم میتونیم روشنایی و گرما ازش بگیریم  
  
327  
00:30:34,967 --> 00:30:36,525  
خلاصه یه کار با ارزش کردی  
  
328  
00:30:36,635 --> 00:30:39,604  
هی ، وینسنت میتونه مفید باشه  
تو کارای مختلف ، تو نمیتونی ، عزیزم ؟  
  
329  
00:30:39,705 --> 00:30:42,674  
الان لاف نزن عزیزم  
  
330  
00:30:44,977 --> 00:30:46,672  
تو درست انجام دادیش ؟  
  
331  
00:30:46,779 --> 00:30:49,646  
اوکی ، این خوبه ! ها ؟  
  
332  
00:31:12,071 --> 00:31:14,301  
ما اینجا گاز داریم  
  
333  
00:31:32,591 --> 00:31:34,616  
بزا ببینم اگر شما حرکتش بدید ..  
  
334  
00:31:41,901 --> 00:31:44,961  
هی ، هی ، هی !  
  
335  
00:31:45,070 --> 00:31:47,402  
دیدی ؟ من بهت گفتم اون به درد بخوره  
  
336  
00:31:49,341 --> 00:31:50,808  
بعضی وقتا !!!  
  
337  
00:31:58,150 --> 00:31:59,617  
الان خوشحالی ؟  
  
338  
00:31:59,718 --> 00:32:02,414  
آره ، خیلی ممنون  
  
339  
00:32:04,156 --> 00:32:08,388  
خوب ما میریم یکم خوش بگذرونیم  
چون من یه چیز وقعا خوب پیدا کردم  
  
340  
00:32:08,494 --> 00:32:09,859  
آره  
  
341  
00:32:09,962 --> 00:32:12,430  
- بسیار خوب  
- بیا  
  
342  
00:32:12,531 --> 00:32:14,590  
Ohh!  
  
343  
00:32:18,203 --> 00:32:38,403  
Translator : D.r.a.m.a  
  
344  
00:34:04,576 --> 00:34:06,271  
Whoo!  
  
345  
00:34:06,378 --> 00:34:10,246  
اینجا متحیر کننده هست  
دیونه ها برا خودشون اتاق سخنرانی داشتن  
  
346  
00:34:10,349 --> 00:34:12,749  
میتونید تصور کنید بچه ها ؟  
اون بالا برا خودشون یک بازی گذاشتن  
  
347  
00:34:14,820 --> 00:34:17,482  
این یه معنی جدید میده  
تو اصطلاح نمایش دیونه ها  
  
348  
00:34:17,589 --> 00:34:19,989  
آره من با همه شرط میبندم  
تغییرات مرد فیلی  
  
349  
00:34:20,092 --> 00:34:23,084  
هی ، اونا اینجا فیلم میدیدن  
  
350  
00:34:23,195 --> 00:34:26,096  
- هی ، بزار این رو ببینم  
- باشه ، وقت فیلم دیدنه  
  
351  
00:34:29,101 --> 00:34:32,298  
-باید روشنش کنم ؟  
- آره !  
  
352  
00:34:32,404 --> 00:34:35,464  
- کی ذرت میخواد  
- Whoo!  
  
353  
00:34:35,574 --> 00:34:37,508  
خوبه  
آره  
  
354  
00:35:14,079 --> 00:35:15,546  
اونا فقط غیر عادین  
  
355  
00:35:17,583 --> 00:35:20,177  
فکر کنم این ناراحت کنندس  
  
356  
00:35:20,285 --> 00:35:21,946  
من متعجبم چه اتفاقی براشون افتاده  
  
357  
00:35:22,054 --> 00:35:23,180  
اره  
  
358  
00:35:24,990 --> 00:35:26,457  
آره  
  
359  
00:35:28,360 --> 00:35:29,850  
من الان اینجا رو یادم میاد  
  
360  
00:35:29,962 --> 00:35:33,591  
برادرم از اینجا برا ترسوندم استفاده کرد وقتی من یه دختر بچه بودم  
  
361  
00:35:33,699 --> 00:35:36,463  
با داستان درباره hillbillies.  
  
362  
00:35:36,568 --> 00:35:38,126  
چه داستانی  
  
363  
00:35:38,237 --> 00:35:40,705  
اون گفت یک دسته از .. در غرب ویرجینیا هستند  
  
364  
00:35:40,806 --> 00:35:42,364  
that got rounded up  
way back when--  
  
365  
00:35:42,474 --> 00:35:46,740  
- Ew!  
- و در این بیمارستان زندانی شدن  
  
366  
00:35:46,845 --> 00:35:49,405  
- اوه خدای من  
- اونا تغیر شکل دادن چون  
با یکدیگر ... داشتند  
  
367  
00:35:49,515 --> 00:35:50,709  
Ew!  
  
368  
00:35:50,816 --> 00:35:52,875  
 این همه کارایی که اونا با همدیگه کردن نیست  
  
369  
00:35:52,985 --> 00:35:54,509  
دیگه چی ؟  
  
370  
00:35:54,620 --> 00:35:57,453  
اون گفت اونا همیدیگر رو میخورند ، آدم خواری  
  
371  
00:35:57,556 --> 00:35:59,023  
- جدی میگی ؟  
- این مزخرفه  
  
372  
00:35:59,124 --> 00:36:00,921  
- آره درسته  
- این یه افسانه شهرنشینیه  
  
373  
00:36:01,026 --> 00:36:04,587  
اون هر وقت این داستان رو برام گفت  
  
374  
00:36:09,268 --> 00:36:11,532  
نمایش تمومه ، مردم  
  
375  
00:36:11,637 --> 00:36:16,370  
-آره  
- من درباره شما پسرا نمیدونم  
ولی من میرم بخوابم  
  
376  
00:36:16,475 --> 00:36:18,568  
لورن  
  
377  
00:36:18,677 --> 00:36:20,474  
هی جنا ! میخوای بری ؟  
این ایده خوبیه .  
  
378  
00:36:20,579 --> 00:36:22,547  
آره ، برا بعضی کابوسا  
  
379  
00:36:22,648 --> 00:36:24,445  
بریم عزیز ، وقت خوابه  
  
380  
00:36:24,550 --> 00:36:28,418  
هی ، کی میخواد صبح با من  
رو پله ها بدوه ؟ کی ؟  
  
381  
00:36:28,520 --> 00:36:30,818  
بیدار بمونیم و ورزش کنیم  
من فکر کنم بخوابم  
  
382  
00:36:30,923 --> 00:36:33,483  
ما همینطور  
  
383  
00:36:42,467 --> 00:36:45,061  
چیکار داری میکنی  
  
384  
00:36:45,170 --> 00:36:47,638  
من نمیتونم بخوابم میرم یه چرخی بزنم  
  
385  
00:36:47,739 --> 00:36:49,866  
باشه ، با هرکسی نرو عوضی  
  
386  
00:36:49,975 --> 00:36:52,136  
اونا خوابیدن ، این خوب نیست  
  
387  
00:36:52,244 --> 00:36:53,609  
فهمیدم - من نیستم  
  
388  
00:36:56,181 --> 00:36:58,115  
- قول میدم  
  
389  
00:38:34,079 --> 00:38:37,242  
هی ، تو ! کی اونجاست  
  
390  
00:38:39,518 --> 00:38:41,713  
برات بهتره با من بازی نکنی خوش تیپ  
  
391  
00:38:41,820 --> 00:38:44,050  
یه بلایی سرت میارما  
  
392  
00:38:54,099 --> 00:38:55,964  
پورتر تویی ؟  
  
393  
00:38:59,204 --> 00:39:01,832  
گه . مثه ترس از جهنم میمونه مرد  
  
394  
00:39:04,876 --> 00:39:06,844  
اینجا عالی نیست ؟ نیست ؟  
  
395  
00:39:08,046 --> 00:39:11,743  
رفیق چیکار میکنی ؟ بریم  
  
396  
00:39:16,355 --> 00:39:18,414  
رفیق ، خوابی ؟  
  
397  
00:39:23,195 --> 00:39:25,095  
دهنمون سرویسه  
  
398  
00:40:26,953 --> 00:40:28,545  
وینسنت  
  
399  
00:40:34,227 --> 00:40:36,388  
عالیه ما تقریبا خارج از علف هرزیم  
  
400  
00:40:36,496 --> 00:40:38,987  
خوب چون شما تمام دیشب سیگار میکشیدی  
  
401  
00:40:39,098 --> 00:40:42,067  
- پیرهنم کو  
- نمیدونم  
  
402  
00:40:42,168 --> 00:40:44,728  
- اینجا  
- ممنون  
  
403  
00:40:44,838 --> 00:40:46,396  
خواهش میکنم  
  
404  
00:40:50,643 --> 00:40:52,873  
هی شما وینسنت رو دیدید ؟  
  
405  
00:40:52,979 --> 00:40:54,446  
- نه  
- نه ؟  
  
406  
00:40:54,547 --> 00:40:58,347  
اون دیشب رفت بگرده  
و الان نمیتون پیداش کنم  
  
407  
00:40:58,451 --> 00:40:59,918  
تو از دیشب تا حالا ندیدیش  
  
408  
00:41:00,019 --> 00:41:02,510  
- نه  
- اوه  
  
409  
00:41:02,622 --> 00:41:04,954  
خوب ، اون رفته همین اطراف ، همین وراست  
= میدونم  
  
410  
00:41:05,058 --> 00:41:07,117  
- من کمک میکنم بگردی  
- مرسی  
  
411  
00:41:08,261 --> 00:41:10,252  
اینجا خیلی بزرگه  
اون میتونه هر جا باشه  
  
412  
00:41:10,363 --> 00:41:12,524  
آره  
[Sighs]  
  
413  
00:41:12,632 --> 00:41:14,361  
هی بچه ها شما وینسنت رو دیدید ؟  
  
414  
00:41:14,467 --> 00:41:15,991  
- نه از دیشب تا حالا ، نه  
- نه  
  
415  
00:41:16,102 --> 00:41:18,468  
نه ؟ اوه  
  
416  
00:41:18,571 --> 00:41:20,539  
ما ، آه -- ما دنبال وینسنت میگردیم  
  
417  
00:41:20,640 --> 00:41:22,164  
ندیدمش  
  
418  
00:41:22,275 --> 00:41:24,266  
من نمیخوام در این باره نگران بشم بچه ها  
ما هر جایی نمیریم  
  
419  
00:41:24,377 --> 00:41:26,607  
اون بیرون رو دیدید ؟  
این برف دیونه واره  
  
420  
00:41:28,414 --> 00:41:31,247  
- هی سارا تو وینسنت رو دیدی ؟  
- آره  
  
421  
00:41:31,351 --> 00:41:35,583  
- واقعا ؟ کجاست ؟  
- من دیشب دیدمش  
گربه نره زیر چشمی  
  
422  
00:41:35,688 --> 00:41:37,883  
- داشت من و بریجت رو نگاه میکرد  
  
423  
00:41:37,991 --> 00:41:41,927  
- امروز صبح چطور  
- نه ندیدمش ، من ساعت پیش رو میدویدم  
  
424  
00:41:42,028 --> 00:41:43,859  
بریم برا خوردن .کسی صبحونه میخوره ؟  
  
425  
00:41:43,963 --> 00:41:45,487  
- Mm-hmm.  
- ما وسایلمون رو برداشتیم  
  
426  
00:41:45,598 --> 00:41:47,225  
- پس وینسنت چی  
- پیداش میشه  
  
427  
00:41:47,333 --> 00:41:50,063  
شما رو اون پایین میبینم بچه ها  
  
428  
00:41:50,169 --> 00:41:52,763  
جدی ؟ برو به جهنم  
  
429  
00:41:55,642 --> 00:41:58,236  
هی ، گه ما کجا میره ؟  
  
430  
00:41:59,946 --> 00:42:01,607  
وینست شاید تلاش میکنه با تو انداره بگیره , تشکر  
  
431  
00:42:01,714 --> 00:42:04,012  
دربارش نگران نباش  
فقط یکم چوب بریز رو آتیش  
  
432  
00:42:04,117 --> 00:42:05,982  
یا مسیح ، اون بیرون بده  
  
433  
00:42:06,085 --> 00:42:09,054  
بچه ها ، فکر میکنید ما باید صبر کنیم تا طوفان بیاد و رد بشه ؟  
  
434  
00:42:09,155 --> 00:42:14,183  
نه ، ببین ، من میگم بسته ما  
 وینسنت رو پیدا میکنیم و میریم  
  
435  
00:42:14,294 --> 00:42:16,319  
آره ، بییاد به دو گروه تقسیم بشیم  
  
436  
00:42:16,429 --> 00:42:19,796  
دنیل تو و بریجت ، سارا و لورن طبقه بالا رو چک کنید  
  
437  
00:42:19,899 --> 00:42:22,868  
بقیه با من بیان. ما طبقه اول و زیرزمین رو چک میکنیم  
  
438  
00:42:22,969 --> 00:42:24,698  
تا نیم ساعت دیگه همیدگر رو  
 تو سالن ملاقات میینیم  
  
439  
00:42:24,804 --> 00:42:26,203  
من ، من هنوز غذا خوردنم رو تموم نکردم  
  
440  
00:42:26,306 --> 00:42:29,571  
کایل ، زود باش ...  
  
441  
00:42:29,676 --> 00:42:31,940  
کسی فکر نمیکنه یه چیز خاص رخ داده ؟  
  
442  
00:42:32,045 --> 00:42:34,275  
شما بچه ها ، ما زودتر پیداش میکنیم  
سریع تر میتونیم بریم  
  
443  
00:42:36,482 --> 00:42:37,608  
بریم  
  
444  
00:42:37,717 --> 00:42:39,412  
شما اینجا برید پرنسس  
  
445  
00:42:39,519 --> 00:42:42,215  
- من پرنسسم ، ممنون  
  
446  
00:42:42,322 --> 00:42:44,290  
فکر میکنی این خنده داره ؟  
  
447  
00:42:44,390 --> 00:42:47,882  
اوه ، صبر کنید  
  
448  
00:42:47,994 --> 00:42:49,689  
بیاید حرکتش بدیم  
  
449  
00:42:51,364 --> 00:42:53,594  
آره ، اون مرده برا اطمینان  
  
450  
00:42:53,700 --> 00:42:56,032  
خفه شو کایل  
  
451  
00:42:56,135 --> 00:42:58,126  
بیخیال ، وینسنت  
  
452  
00:42:58,237 --> 00:43:00,034  
وینسنت ، ما غذا بهدست آوردیم  
  
453  
00:43:00,139 --> 00:43:03,108  
وینس  
من واقعا این وضعیت رو بیشتر از این دوست ندارم  
  
454  
00:43:07,447 --> 00:43:09,005  
اون چیه  
  
455  
00:43:11,217 --> 00:43:16,416  
- اوه اینا چیه  
- Wow.  
  
456  
00:43:17,890 --> 00:43:20,757  
خوب ، ما قطعا چکش میکنیم  
  
457  
00:43:33,272 --> 00:43:35,399  
- Wow.  
- Whoa.  
  
458  
00:43:43,549 --> 00:43:45,380  
خوب ، من حدس میزنم اگر این مشکل رو دنبال نکنیم  
  
459  
00:43:45,485 --> 00:43:49,012  
- از اینجا برو بیرون  
  
460  
00:43:49,122 --> 00:43:50,953  
ما دنبال وینسنتیم یادت میاد ؟  
  
461  
00:43:51,057 --> 00:43:54,857  
- آره  
- آره ، برو برو ...  
  
462  
00:43:54,961 --> 00:43:57,395  
- بیاید از اینجا بریم بیرون  
  
463  
00:44:03,102 --> 00:44:06,401  
بخش سی ، در رو باز کن  
بزار این رو چک کنیم  
  
464  
00:44:15,682 --> 00:44:17,377  
اونا رو شبیه حیونات زندانی میکردن  
  
465  
00:44:19,485 --> 00:44:21,749  
زود باشید ، به حرکت ادامه بدید  
  
466  
00:44:24,223 --> 00:44:26,657  
اون چیه  
  
467  
00:44:26,759 --> 00:44:28,317  
اون شبیه جایگاه پرستارانه  
  
468  
00:44:30,129 --> 00:44:32,825  
وینسنت قطعا اگر اینجارو چک کرده باشه مواد جا گداشته  
  
469  
00:44:32,932 --> 00:44:35,332  
آره احتمالا  
  
470  
00:44:40,873 --> 00:44:42,807  
این خونه  
  
471  
00:44:42,909 --> 00:44:45,469  
اوه خدای من  
  
472  
00:44:45,578 --> 00:44:47,910  
خیلی خوب ، اینجا بمون ، باشه ؟  
من میرم این و چک کنم  
  
473  
00:44:50,717 --> 00:44:52,651  
فکر میکنی برا وینسنته ؟  
  
474  
00:44:56,222 --> 00:45:02,024  
آه ، منظورم اینه اون -- اون حتما با چیزی خودش رو بریده  
  
475  
00:45:02,128 --> 00:45:04,028  
وینس  
  
476  
00:45:06,632 --> 00:45:10,898  
خوب ، من میگم هر کدوم بریم یک راه رو  
میتونیم میزان بیشتری رو پوشش بدیم  
  
477  
00:45:11,003 --> 00:45:13,198  
- Mm-hmm.  
- به نظرم خوب میرسه  
  
478  
00:45:13,306 --> 00:45:15,501  
این ور ؟  
  
479  
00:45:15,608 --> 00:45:18,202  
- من حدس میزنم ما از این ور بریم  
- من حدس میزنم ، خوب  
  
480  
00:45:37,964 --> 00:45:39,454  
وینس  
  
481  
00:47:18,931 --> 00:47:20,694  
من واقعا داره نگرانیم شروع میشه  
  
482  
00:47:20,800 --> 00:47:23,530  
- اون پیداش میشه  
- من مطمئنم همین اطراف گرفته خوابیده  
  
483  
00:47:23,636 --> 00:47:25,263  
شب قبل خیلی زیاد کشیده بود  
  
484  
00:47:25,371 --> 00:47:27,931  
ممکنه سنگ شده باشه تا حالا  
همین گوشه کنارا یه  
  
485  
00:47:28,040 --> 00:47:29,940  
آره ، هی  
  
486  
00:47:31,944 --> 00:47:33,741  
- شما بچه ها چیزی پیدا کردید ؟  
- آره  
  
487  
00:47:33,846 --> 00:47:36,713  
- چی ؟  
- یه مقدار کمی خون  
  
488  
00:47:36,816 --> 00:47:40,013  
- ما اینجا تنها نیستیم  
- منظورت چیه ؟  
  
489  
00:47:40,119 --> 00:47:41,711  
یه لعنتی با ما هست  
  
490  
00:47:41,821 --> 00:47:43,789  
- چی ؟  
- من میخوام از این جهنم بزنم به چاک ، همین حلا  
  
491  
00:47:43,890 --> 00:47:46,381  
-  اون قصد داره همه ما رو بکشه  
  
492  
00:47:46,492 --> 00:47:47,959  
Whoa, whoa, whoa, whoa.  
  
493  
00:47:50,496 --> 00:47:53,226  
اون شبیه ژاکت پورتر هست  
  
494  
00:47:53,332 --> 00:47:55,300  
اون ژاکت پورتره  
  
495  
00:48:19,992 --> 00:48:22,324  
ثابت قدم  
  
496  
00:48:22,428 --> 00:48:23,918  
کلر  
  
497  
00:48:31,203 --> 00:48:32,898  
کلر ، کلر  
  
498  
00:48:34,674 --> 00:48:37,507  
کمک ، کلر  
  
499  
00:48:43,349 --> 00:48:45,283  
نگرد ، صبر کن  
  
500  
00:48:45,384 --> 00:48:47,011  
کلر !  
  
501  
00:48:47,119 --> 00:48:48,780  
- کلر صبر کن  
  
502  
00:48:50,456 --> 00:48:53,186  
اوه ، خدا ، صبر کن  
  
503  
00:49:00,433 --> 00:49:02,958  
زود باش ، زود باش  
  
504  
00:49:03,069 --> 00:49:05,037  
این در لعنتی قفله ، قفله  
  
505  
00:49:12,044 --> 00:49:13,341  
دخترا ، زود باشید  
  
506  
00:49:36,936 --> 00:49:38,403  
سریع  
  
507  
00:49:47,747 --> 00:49:50,341  
اون خدای من ، لعنتی  
  
508  
00:49:50,449 --> 00:49:53,384  
- این استارت نمیخوره  
- هیچکدوم ، ماله منم  
  
509  
00:49:54,020 --> 00:49:55,749  
لعنت  
  
510  
00:49:55,855 --> 00:49:57,982  
اونا سیم جرغه رو در آوردن  
  
511  
00:50:00,993 --> 00:50:03,928  
- مال من همینطور  
- این متور لعنتی یه جوری دستکاری شده  
  
512  
00:50:04,030 --> 00:50:05,657  
چیکار میخوایم بکنیم ؟  
  
513  
00:50:05,765 --> 00:50:07,733  
ما با پای پیداه نمیتونیم از این طوفان بگذریم  
  
514  
00:50:07,833 --> 00:50:09,232  
ما حتی ژاکتای لعنتیمون رو نداریم  
  
515  
00:50:09,335 --> 00:50:12,395  
من میگم برگردیم داخل تا یه راه برا دفاع از خودمون پیدا کنیم  
  
516  
00:50:12,505 --> 00:50:16,373  
- اون عوضیا کیان ؟  
- آدم خوارای که برادرم دربارشون گفته بود  
  
517  
00:50:16,475 --> 00:50:17,499  
چه کس دیگه ای میتونه باشه ؟  
  
518  
00:50:17,610 --> 00:50:20,443  
- داری چیکار میکنی ؟  
- دارم میرم برا کمک  
  
519  
00:50:20,546 --> 00:50:23,413  
عزیزم ، تو یخ میزنی ! میمیری ..  
  
520  
00:50:23,516 --> 00:50:26,542  
من یک اسکی باز مقاومم  
من وسایل مخصوص دارم  
  
521  
00:50:26,652 --> 00:50:29,280  
من از این کوه میرم پایین  
و به پلیس اطلاع میدم  
  
522  
00:50:29,388 --> 00:50:32,414  
- عزیزم من واقعا فکر نمیکنم که باید بری  
- من دارم میرم  
  
523  
00:50:32,525 --> 00:50:34,959  
اگه کسی بتونه اینکار رو انجام بده ، اون لورن هست  
  
524  
00:50:35,061 --> 00:50:37,427  
من برا شما بر میگرم  
باشه ؟ قول میدم !  
  
525  
00:50:40,066 --> 00:50:41,533  
مراقب باش  
  
526  
00:50:42,968 --> 00:50:44,595  
ما قراره چیکار انجام بدیم  
  
527  
00:50:49,708 --> 00:50:51,175  
به زودی میبینمت  
  
528  
00:51:05,891 --> 00:51:08,291  
و حالا چی ؟  
  
529  
00:51:08,394 --> 00:51:11,761  
خواهش میکنم سارا ، خواهش  
ما نمیتونیم برگردیم داخل  
  
530  
00:51:11,864 --> 00:51:13,331  
- باید انجامش بدیم  
- نه  
  
531  
00:51:13,432 --> 00:51:16,492  
دفتر دکتر  
اون یک در محکم داره که یک قفل روشه  
  
532  
00:51:16,602 --> 00:51:18,570  
باشه ، باشه  
نزدیک ورودی  
  
533  
00:51:18,671 --> 00:51:21,765  
- من میتونم این کار رو انجام بدم  
- ما یا یخ میزنیم تا حد مرگ یا میجنگیم  
  
534  
00:51:22,541 --> 00:51:24,406  
نقشه اینه  
  
535  
00:51:39,158 --> 00:51:40,625  
باشه  
  
536  
00:51:43,095 --> 00:51:44,892  
- ما میریم تا سلاح پیدا کنیم  
- من برا خودمو دارم  
  
537  
00:51:44,997 --> 00:51:46,555  
استراحت ما رو اونا هم احتیاج دارن  
  
538  
00:51:46,665 --> 00:51:49,133  
این دیونگیه  
ما باید از این جهنم بزنیم به چاک  
  
539  
00:51:49,235 --> 00:51:51,669  
به زودی طوفان متوقف میشه  
این چیزیه که ما انجامش میدیم  
  
540  
00:51:51,770 --> 00:51:53,738  
بچه ها ؟ بچه ها ! اینو ببنید .  
  
541  
00:51:53,839 --> 00:51:55,830  
این همونیه که تو بالکن به کلر حمله کرد  
  
542  
00:51:55,941 --> 00:51:59,604  
این میگه از نظر روانی بیرحم و از نظر فیزیکی تغییر شکل یافتند  
  
543  
00:51:59,712 --> 00:52:01,976  
و نشون میده علاعم هم نوع خواری  
  
544  
00:52:04,083 --> 00:52:06,551  
- اونا چطور بیرون اینجا زنده موندن ؟  
- اونا شکارچین  
  
545  
00:52:06,652 --> 00:52:08,279  
و حالا ما رو شکار میکنند  
اونا هر چیزی میخورند  
  
546  
00:52:08,387 --> 00:52:10,446  
لعنت ، ممکنه پورتر تبدیل به غذا کرده باشن تا حالا  
  
547  
00:52:10,556 --> 00:52:11,648  
فقط ، خفه شو  
  
548  
00:52:48,294 --> 00:52:49,761  
زیر زمین  
  
549  
00:52:52,198 --> 00:52:54,723  
- اون یک چیزی از قفسه  
- چی ؟  
  
550  
00:52:54,833 --> 00:52:56,266  
آره آره  
  
551  
00:52:56,368 --> 00:52:59,269  
اون قفس تو زیر زمین با تمام چاقوها و اره های توش  
  
552  
00:52:59,371 --> 00:53:01,532  
- با باید با هم بریم  
- نه ، من اینطور فکر نمیکنم  
  
553  
00:53:01,640 --> 00:53:03,232  
بیاید فقط اینجا بمونیم  
تا کمک برسه  
  
554  
00:53:03,342 --> 00:53:06,277  
شما دخترا اینجا بمونید  
من و دنیل میریم  
  
555  
00:53:06,378 --> 00:53:07,811  
- تو در رو پشت سر ما ببند  
- Whoa!  
  
556  
00:53:07,913 --> 00:53:09,778  
- ممنون به خاطر داوطلب کردن من  
- ما به انجام این کار احتیاج داریم  
  
557  
00:53:09,882 --> 00:53:12,510  
من ، من فقط فکر کنم ما باید با هم بریم  
برتری ( نیرو ) تو نفراته  
  
558  
00:53:12,618 --> 00:53:14,245  
تو جدا منو داری مثل یک جوجه میترسونی  
  
559  
00:53:15,354 --> 00:53:17,948  
خوبه  
  
560  
00:53:18,958 --> 00:53:20,721  
- خوبه ، من دارم میرم  
- خوبه  
  
561  
00:53:20,826 --> 00:53:22,987  
- منم باهات میام  
- نه نمیای  
  
562  
00:53:23,095 --> 00:53:24,756  
من چیزیم نمیشه ، تو اینجا با کنیا بمون  
  
563  
00:53:24,863 --> 00:53:26,763  
سارا ، لطفا ! نرو ..  
  
564  
00:53:26,865 --> 00:53:28,628  
من بر میگردم  
قبل از اینکه تو بفهمی  
  
565  
00:53:28,734 --> 00:53:30,201  
باشه ؟  
  
566  
00:53:34,340 --> 00:53:35,807  
آماده اید بچه ها ؟  
  
567  
00:53:36,742 --> 00:53:38,403  
آماده مثل همیشه که بودم  
  
568  
00:53:42,448 --> 00:53:43,915  
در و قفل کن  
  
569  
00:54:02,301 --> 00:54:04,701  
بیشتر از این نیست که از اینجا بریم  
  
570  
00:54:04,803 --> 00:54:07,101  
اون دیگه چه گهیه ؟  
  
571  
00:54:09,208 --> 00:54:10,675  
فرار کنید ...  
  
572  
00:54:10,776 --> 00:54:13,643  
- بزارید باهاش بجنگیم  
- اون یک تبر لعنتی داره  
  
573  
00:54:13,746 --> 00:54:15,213  
فقط بدو  
  
574  
00:54:16,949 --> 00:54:18,746  
همون گوشه  
  
575  
00:54:18,851 --> 00:54:21,843  
- داره میاد ، بزارید بکشیمش  
- چراغا رو خاموش کن  
  
576  
00:54:57,790 --> 00:55:00,156  
کایل ؟ تویی ؟  
  
577  
00:55:10,269 --> 00:55:12,965  
سارا ، دنیل ؟ شماید ؟  
  
578  
00:55:24,683 --> 00:55:26,241  
کمکم کن  
  
579  
00:55:29,955 --> 00:55:31,252  
اون نمیخواد ولم کنه  
  
580  
00:55:34,159 --> 00:55:35,717  
کمکم کن  
  
581  
00:55:44,169 --> 00:55:47,696  
- گمشو ، مادر به خطا  
  
582  
00:55:55,714 --> 00:55:57,181  
اون گورشو گم کرد  
  
583  
00:55:57,282 --> 00:56:00,911  
- در رو باز نکن  
- باید خوشحال باشیم بقیه برگردن  
  
584  
00:56:03,021 --> 00:56:04,488  
....  
  
585  
00:56:04,590 --> 00:56:06,490  
اگه برگرده ما میکشیمش  
  
586  
00:56:10,129 --> 00:56:12,791  
بیا ، زود باش  
  
587  
00:56:22,841 --> 00:56:24,308  
هیس  
  
588  
00:56:27,613 --> 00:56:30,138  
کسی نیست ، بریم  
  
589  
00:56:41,627 --> 00:56:43,561  
Sweet.  
  
590  
00:57:05,584 --> 00:57:09,315  
بزار برم ، تو آشغال دیونه  
  
591  
00:57:20,966 --> 00:57:23,230  
کنیا ؟ این ماییم ! شما خوبید ؟  
  
592  
00:57:23,335 --> 00:57:25,098  
- چه اتفاقی افتاد ؟  
- سریع  
  
593  
00:57:25,204 --> 00:57:26,671  
بازش کن ، باز کن  
  
594  
00:57:26,772 --> 00:57:28,740  
آره  
  
595  
00:57:29,341 --> 00:57:30,808  
دنیل کجاست  
  
596  
00:57:30,909 --> 00:57:32,308  
اون دقیق پشت سرم بود  
  
597  
00:57:32,411 --> 00:57:34,504  
- ما باید به خاطر برگردیم  
-نه ، نه ، نه  
  
598  
00:57:34,613 --> 00:57:36,774  
بیرون اینجا خطرناکه  
اونا باید گرفته باشنش  
  
599  
00:57:36,882 --> 00:57:39,817  
در رو باز کن  
ما باید میدیدیم اگر پشت سرمون می افتاد  
  
600  
00:57:41,720 --> 00:57:44,211  
دنیل ؟ دنیل ؟  
  
601  
00:57:44,323 --> 00:57:46,052  
من نمیبینمش  
  
602  
00:57:50,362 --> 00:57:52,557  
باشه ، من میخوام بفهمم چیکار کنیم  
  
603  
00:57:57,102 --> 00:58:00,196  
نه ، نه ، نه ، اوه  
  
604  
00:58:15,320 --> 00:58:18,687  
اوه ، خدا ، خدایا ، یک کسی کمکم کنه لطفا  
  
605  
00:58:18,790 --> 00:58:20,519  
یک نفر کمکم کنه  
  
606  
00:58:20,626 --> 00:58:22,423  
من چاغو زدم تو بازوش و اون رفت  
  
607  
00:58:22,528 --> 00:58:24,826  
- هیش ! شما این و شنیدید ؟  
  
608  
00:58:24,930 --> 00:58:27,455  
این دنیله ! ما باید بریم کمکش  
ما برا چی صبر کردیم ؟  
  
609  
00:58:27,566 --> 00:58:29,033  
گوش کن  
  
610  
00:58:30,035 --> 00:58:31,900  
...  
  
611  
00:58:39,144 --> 00:58:40,611  
کمک  
  
612  
00:58:43,649 --> 00:58:45,617  
اون شاید همین الان مرده باشه  
  
613  
00:58:45,717 --> 00:58:47,742  
من قصد ندارم بیرون اینجا تنهاش بزارم  
  
614  
00:58:47,853 --> 00:58:49,548  
گوش کنید ، با باید یک نقشه داشته باشیم  
  
615  
00:58:49,655 --> 00:58:52,021  
اگه ما بتونیم از اینجا بیرون بریم زنده میمونیم  
و من یه بار رفتم  
  
616  
00:58:52,124 --> 00:58:53,887  
این شامل اینکه دنیل رو ول کنیم تا بمیره میشه ؟  
  
617  
00:58:53,992 --> 00:58:55,892  
اگه اونا دنیل رو الان داشته باشتد  
حق با بریجت هست  
  
618  
00:58:55,994 --> 00:58:57,825  
اما اگر مخفی باشه  
ما یک کار سازماندهی شده باید بکنیم  
  
619  
00:58:57,930 --> 00:59:00,262  
- و یک نقشه برا گرفتن اون عوضیا  
- چطور ؟  
  
620  
00:59:00,365 --> 00:59:03,459  
- آه ، اوه ، اوه ، نه ، نه  
  
621  
00:59:12,644 --> 00:59:14,976  
چه غلطی دارید میکنید  
  
622  
00:59:47,980 --> 00:59:51,074  
- این همون ، بریم  
- نه ، این باید تله باشه  
  
623  
00:59:51,183 --> 00:59:54,482  
- چی ؟  
- این یه تله هست  
  
624  
00:59:54,586 --> 00:59:57,214  
یکی کمکم کنه  
  
625  
00:59:57,322 --> 01:00:00,416  
اونا دنیل رو دارند,  
اون یه طعمست تا ما رو هم بگیرند  
  
626  
01:00:00,525 --> 01:00:03,085  
حق با اونه  
چرا باید اون رو زنده نگه دارن  
  
627  
01:00:12,504 --> 01:00:15,769  
برام اهمیتی نداره اگه حق با اون باشه  
من با سارا و کایل موافقم ، باشه ؟  
  
628  
01:00:15,874 --> 01:00:19,037  
- ما نمیتونیم ولش کنیم تا بمیره  
- فقط چند دقیقه پیش تو گفتی نرو  
  
629  
01:00:19,144 --> 01:00:22,204  
آره ، اون موقع من گفتم  
اون میمیره ، حالا ما میدونیم زنده هست  
  
630  
01:00:22,314 --> 01:00:25,283  
خوبه ، من میگم رای بگیریم  
  
631  
01:00:25,384 --> 01:00:26,783  
چی ؟  
  
632  
01:00:40,065 --> 01:00:42,499  
کسایی که میخوان بمونند  
دستا بالا  
  
633  
01:00:45,037 --> 01:00:46,834  
کسایی که میخوان برن ...  
  
634  
01:00:49,341 --> 01:00:50,808  
خوبه ، بریم  
  
635  
01:00:52,844 --> 01:00:55,335  
- چیکار کردی  
- اینجا  
  
636  
01:01:05,857 --> 01:01:08,257  
- بیا  
- زود باش ، آماده ای ؟  
  
637  
01:01:08,360 --> 01:01:09,987  
زود باشید  
  
638  
01:01:13,331 --> 01:01:14,958  
اون تو زیر زمینه  
  
639  
01:01:15,067 --> 01:01:17,160  
اونا دارند چه غلطی باهاش میکنند  
  
640  
01:01:28,647 --> 01:01:30,979  
خدا خدا -- بزار بمیرم  
  
641  
01:01:31,083 --> 01:01:32,710  
خدایا - بزار بمیرم  
  
642  
01:01:48,533 --> 01:01:51,195  
صبر کن ، صبر کن  
فکر کن چی پایین اونجاست  
  
643  
01:01:51,303 --> 01:01:54,295  
- آه ، زندان بخش "سی" ؟  
- آشپزخونه و زندان بخش سی  
  
644  
01:01:54,406 --> 01:01:56,704  
- من میرم اون رو چک کنم  
- برگرد پیشمون  
  
645  
01:01:57,442 --> 01:01:58,909  
باشه  
  
646  
01:02:17,095 --> 01:02:19,063  
Mmm!  
  
647  
01:02:53,765 --> 01:02:57,462  
اوه ، خدا  
  
648  
01:03:54,492 --> 01:03:56,016  
اوه خدا  
  
649  
01:03:56,127 --> 01:03:58,357  
خدایا ف بزار ...  
  
650  
01:03:58,463 --> 01:04:01,398  
من متاسفم ، خدایا بزار بمیرم  
  
651  
01:04:01,499 --> 01:04:02,591  
خدایا ، خواهش میکنم  
  
652  
01:04:34,733 --> 01:04:36,462  
اون کجاست ؟  
  
653  
01:04:36,568 --> 01:04:38,229  
تو آشپزخونه لعنتیه  
  
654  
01:04:38,336 --> 01:04:40,236  
واقعا وحشتناکه  
  
655  
01:04:41,273 --> 01:04:42,740  
چی ؟  
  
656  
01:04:42,841 --> 01:04:46,208  
اونا یک قسمت از گوشت دنیل رو برداشتن  
  
657  
01:04:46,311 --> 01:04:49,109  
اونا دارن تو روغن میجوشننش  
و دارند میخورنش  
  
658  
01:04:49,214 --> 01:04:53,150  
دارن زنده میخورنش  
شبیه غذا سویسی گند زده شده  
  
659  
01:04:53,251 --> 01:04:54,741  
اوه ، خدای من  
  
660  
01:05:00,692 --> 01:05:02,125  
چند نفر اونا هستند ؟  
  
661  
01:05:02,227 --> 01:05:05,594  
اونا سه نفرند ، یکی گنده  
دو تا هم کوچیک  
  
662  
01:05:05,697 --> 01:05:09,463  
جنا ، اینو بگیر برو پایین  
حالی که متصل میشه به بخش سی  
  
663  
01:05:09,567 --> 01:05:11,967  
ما از در پشت آشپزخونه بهشون حمله میکنیم  
  
664  
01:05:12,070 --> 01:05:14,664  
وقتی اومدن سمتت  
تو لامپ رو پرت کن باشه ؟  
  
665  
01:05:14,773 --> 01:05:18,004  
- اونا انتخاب دیگه ای ندارند اما میرن تو سلول  
- باشه  
  
666  
01:05:19,311 --> 01:05:21,836  
- آماده ای ؟  
- بزنید بریم  
  
667  
01:05:21,947 --> 01:05:23,574  
اماده ؟ بریم  
  
668  
01:06:04,356 --> 01:06:07,291  
- زود باش  
  
669  
01:06:31,750 --> 01:06:33,217  
بزار بکشمشون  
  
670  
01:06:33,318 --> 01:06:36,617  
- آره بکششون  
- صبر کن ، ما نمیتونیم فقط بکشیمشون  
  
671  
01:06:36,721 --> 01:06:38,245  
چی ؟ چرا نه ؟  
  
672  
01:06:38,356 --> 01:06:40,950  
اونا دوستامون رو کشتن و قصد دارند  
ما رو هم بکشند و بخورند  
  
673  
01:06:41,059 --> 01:06:42,526  
آره ، ما اونا نیستیم  
  
674  
01:06:42,627 --> 01:06:45,027  
لعنت بهش ، هی تو منو ببین  
  
675  
01:06:45,130 --> 01:06:47,064  
من رو ببین  
  
676  
01:06:47,165 --> 01:06:48,723  
لعنتی ، توی مادر به خطا  
  
677  
01:06:48,833 --> 01:06:51,028  
من میخوام قلبت رو در بیارم  
این رو میفهمی ؟  
  
678  
01:06:52,771 --> 01:06:54,329  
فانوس رو بده نفت رو میخوام  
  
679  
01:06:54,439 --> 01:06:56,407  
ما این لعنتیا رو زنده کباب میکنیم  
  
680  
01:07:56,501 --> 01:07:58,230  
زمان بریانیه ، عوضیا  
  
681  
01:08:00,538 --> 01:08:03,439  
کایل ، این کار رو نکن  
  
682  
01:08:03,541 --> 01:08:06,101  
- اونا لایق این هست  
- آره همینطوره  
  
683  
01:08:06,211 --> 01:08:07,678  
اما تو نکن  
  
684  
01:08:07,779 --> 01:08:10,111  
اینکار رو با خودت نکن  
  
685  
01:08:10,215 --> 01:08:11,910  
اون فانوس رو بده من  
  
686  
01:08:15,487 --> 01:08:16,954  
اون فانوس رو بده من  
  
687  
01:08:28,366 --> 01:08:31,130  
باشه ، حالا چه غلطی بکنیم ؟  
  
688  
01:08:31,236 --> 01:08:34,603  
ما سیم تولید کننده جرقه رو پیدا میکنیم  
و صبح اینجا رو ترک میکنیم  
  
689  
01:08:34,706 --> 01:08:36,469  
طوفان باشه یا نباشه  
  
690  
01:08:40,278 --> 01:08:43,441  
سیم ها کجان ؟  
  
691  
01:08:50,221 --> 01:08:53,384  
- این بدبختا نمیتونند حرف بزنند  
  
692  
01:08:54,559 --> 01:08:57,289  
خوب ، پس ما میگردیم  
اتاق به اتاق  
  
693  
01:08:57,395 --> 01:08:59,363  
باشه ، اما یمی باید مراقبشون باشه  
  
694  
01:09:00,231 --> 01:09:02,222  
من هستم  
  
695  
01:09:03,434 --> 01:09:06,494  
من حتی نمیخوام به موی لعنتیشون دست بزنم  
  
696  
01:09:06,604 --> 01:09:07,263  
باشه  
  
697  
01:09:07,372 --> 01:09:08,532  
برو دنبال سیما بگرد  
  
698  
01:09:08,640 --> 01:09:10,631  
چند ساعت دیگه یکی رو بفرست جای من  
  
699  
01:09:10,742 --> 01:09:12,710  
ما شب به جات میایم  
  
700  
01:09:27,926 --> 01:09:29,860  
هی تو  
  
701  
01:09:29,961 --> 01:09:31,428  
گرسنه ای ؟  
  
702  
01:09:32,597 --> 01:09:34,360  
بیا ! بگیرش ..  
  
703  
01:09:42,340 --> 01:09:44,934  
لعنتی مادر به خطا  
  
704  
01:09:45,043 --> 01:09:48,535  
تو فکر میکنی من واقعا میخوام بهت غذا بدم ؟  
  
705  
01:09:51,549 --> 01:09:54,746  
و میدونی من واقعا میخوام هر سه تاتون رو بکشم  
نمیدونی ؟  
  
706  
01:09:54,852 --> 01:09:56,945  
این کار رو میکنم  
  
707  
01:09:57,055 --> 01:09:58,886  
من میخوام بگم یه چیزی رو یادم رفته  
  
708  
01:09:58,990 --> 01:10:00,753  
و بعد برگردم  
  
709  
01:10:00,858 --> 01:10:05,852  
و قصد دارم تمام شما آشغالا رو بکشم  
  
710  
01:10:06,965 --> 01:10:08,933  
فقط سفت بخواب  
  
711  
01:10:28,186 --> 01:10:30,484  
اینجا چیزی نیست  
  
712  
01:10:30,588 --> 01:10:32,749  
بچه ها اینجا خیلی بزرگه  
  
713  
01:10:32,857 --> 01:10:35,155  
ما هیچوقت نمیتونیم پیداشون کنیم  
  
714  
01:10:35,260 --> 01:10:37,125  
من میگم یک اتاق دیگه انتخاب کنیم  
و به گشتن ادامه بدیم  
  
715  
01:10:37,228 --> 01:10:38,820  
نه ، ما انرژیمون رو لازم دایم  
  
716  
01:10:38,930 --> 01:10:41,125  
اگه تمام شب جستجو کنیم  
فردا خوب نداریم  
  
717  
01:10:41,232 --> 01:10:44,531  
اره ، ولی اگر نتونیم پیداشون کنیم  
نمیتونیم بریم  
  
718  
01:10:44,636 --> 01:10:46,399  
من بیرون اینجا موقع طلوع آفتاب قدم زدم  
  
719  
01:10:46,504 --> 01:10:50,270  
بریم سمت دفتر دکترا  
و شب رو استراحت کنیم  
  
720  
01:10:51,209 --> 01:10:52,767  
من نگاه بعدی رو میندازم  
  
721  
01:12:33,177 --> 01:12:34,804  
کجا داری میری  
  
722  
01:12:36,447 --> 01:12:38,210  
من میرم شیفت کایل رو ازش بگیرم  
  
723  
01:12:41,052 --> 01:12:42,519  
مراقب باش  
  
724  
01:12:42,620 --> 01:12:45,783  
من هستم ، تو هم باش  
  
725  
01:12:48,926 --> 01:12:51,087  
تو میخوای بعد من قفلش کنی ؟  
  
726  
01:12:51,195 --> 01:12:52,662  
من گرفتمش  
  
727  
01:12:53,865 --> 01:12:55,492  
باشه  
  
728  
01:13:23,961 --> 01:13:26,759  
اون خدا  
  
729  
01:13:31,436 --> 01:13:33,199  
اوه ، لعنت  
  
730  
01:13:33,304 --> 01:13:34,931  
اوه ، لعنتی  
  
731  
01:13:43,080 --> 01:13:46,675  
این فقط ژنراتوره  
این فقط ژنراتوره  
  
732  
01:13:56,127 --> 01:13:58,118  
اوه خدا  
  
733  
01:14:14,979 --> 01:14:16,446  
کایل ؟  
  
734  
01:14:16,547 --> 01:14:18,014  
کایل ؟  
  
735  
01:14:18,115 --> 01:14:19,582  
کایل ؟  
  
736  
01:14:24,755 --> 01:14:26,222  
کایل ؟  
  
737  
01:14:29,060 --> 01:14:31,494  
اوه ، لعنت ، لعنت  
  
738  
01:14:32,663 --> 01:14:34,858  
- کنیام ، سریع بزار بیام تو  
  
739  
01:14:34,966 --> 01:14:36,900  
زود باش ، سریع  
  
740  
01:14:37,001 --> 01:14:39,128  
- زود ، زود  
- چه اتفاقی افتاد  
  
741  
01:14:39,237 --> 01:14:41,228  
- رفته  
- رفته ؟  
  
742  
01:14:41,339 --> 01:14:43,034  
اون سه تا دیونه ها ، اونا رفتند  
  
743  
01:14:43,140 --> 01:14:45,335  
- و کایل ؟  
- اونم نیست ، هیچ اثری ازش نیست  
  
744  
01:14:45,443 --> 01:14:47,206  
- چی ؟  
- فکر میکنی کایل اونا رو کشته ؟  
  
745  
01:14:47,311 --> 01:14:49,836  
اگه مرده باشن باید الان اینجا باشه  
  
746  
01:14:49,947 --> 01:14:51,744  
باشه ، ما باید همین الان از اینجا خارج بشیم  
  
747  
01:14:51,849 --> 01:14:54,579  
ما تا صبح اینجا رو میبندیم  
و صبح یک کاری برا فرار میکنیم  
  
748  
01:14:54,685 --> 01:14:56,152  
همه قبول دارند ؟  
  
749  
01:14:56,254 --> 01:14:58,347  
باشه ، اگه ما تا اون موقع درستش کنیم  
  
750  
01:15:07,164 --> 01:15:09,257  
- اونو شنیدید ؟  
- آره  
  
751  
01:15:09,367 --> 01:15:11,232  
من میخوام برم چکش کنم  
  
752  
01:15:12,937 --> 01:15:14,564  
خیلی نزدیک نشو  
  
753  
01:15:26,817 --> 01:15:29,342  
- کیه  
- اون کوچیکشونه  
  
754  
01:15:38,129 --> 01:15:40,495  
اون مسلح نیست  
بزارید اون لعنتی رو بکشیم  
  
755  
01:15:40,598 --> 01:15:42,225  
اون قویه  
ممکنه یه تله باشه  
  
756  
01:15:42,333 --> 01:15:44,528  
- دو تای دیگه ممکنه همین گوشه کنار باشند  
- اما اگه نباشند چی ؟  
  
757  
01:15:44,635 --> 01:15:47,103  
ما میتونیم یکیشون رو الان بکشیم  
و شانسمون رو بالا ببریم  
  
758  
01:15:47,204 --> 01:15:48,728  
بزارید بکشیمش  
  
759  
01:15:50,575 --> 01:15:52,941  
اینجا ما چهارتاییم و یکی از اونا  
بزارید اینکارو بکنیم  
  
760  
01:15:53,044 --> 01:15:54,477  
آره  
  
761  
01:15:55,680 --> 01:15:57,079  
باشه  
  
762  
01:15:58,416 --> 01:16:01,044  
باشه ، ولی ما گروهی میریم  
و درست برمیگردیم همینجا  
  
763  
01:16:01,152 --> 01:16:02,642  
- تو آماده ای ؟  
- آره  
  
764  
01:16:02,753 --> 01:16:03,742  
حرکت کنید  
  
765  
01:16:18,002 --> 01:16:20,232  
تو منحرف لعنتی ، بمیر  
  
766  
01:16:21,606 --> 01:16:24,905  
بمیر ، بمیر مادر به خطا  
  
767  
01:16:47,932 --> 01:16:50,230  
اوه ، نه نه ، لطفا نه  
نه نه نه  
  
768  
01:16:50,334 --> 01:16:52,268  
چرا اون چیزی نگفت ؟  
  
769  
01:16:54,271 --> 01:16:56,432  
چون اون حروم زاده ها زبونش رو بریده بودن  
  
770  
01:16:58,542 --> 01:17:00,942  
ما باید برگردیم  
  
771  
01:17:19,397 --> 01:17:21,092  
ما تو تله گیر کردیم  
  
772  
01:17:21,198 --> 01:17:23,029  
دارند میان  
طبقه بالا ، سریع  
  
773  
01:17:23,134 --> 01:17:25,466  
برو ، ما تو اتاق زیر شیروانی مخفی میشیم  
  
774  
01:17:50,294 --> 01:17:51,784  
اینجا زندگی میکنند  
  
775  
01:17:51,896 --> 01:17:54,023  
و جایی هست که بر میگردن  
بزارید از اینجا بریم بیرون  
  
776  
01:17:54,131 --> 01:17:55,758  
آره ، حالا  
  
777  
01:17:57,034 --> 01:17:58,592  
ببین ، کت ها. چنگک  
  
778  
01:17:58,703 --> 01:18:01,695  
- نه من لباس اونا رو نمیپوشم  
- اوه ، آره تو انجام میدی  
  
779  
01:18:01,806 --> 01:18:03,831  
- ما میتونیم با اینا زنده بمونیم  
- اینو بگیر  
  
780  
01:18:05,276 --> 01:18:06,573  
- سریع  
- بریم  
  
781  
01:18:06,677 --> 01:18:09,578  
پایین ، به سمت طبقه همکف  
ببین اگه راهی برا خروج پیدا نکنیم  
  
782  
01:18:14,185 --> 01:18:16,483  
یه راه پیدا کنیم اون تو در رو قفل کنیم  
  
783  
01:18:16,587 --> 01:18:19,215  
اینجا ، اینجا برو  
  
784  
01:18:24,862 --> 01:18:27,695  
اون باید اونا رو خارج از اینجا نگه داره  
  
785  
01:18:27,798 --> 01:18:30,062  
باید یه راهی پیدا کنیم  
تا از اینجا بریم بیرون  
  
786  
01:18:30,167 --> 01:18:32,067  
ما باید از پنجره بریم بیرون  
  
787  
01:18:32,169 --> 01:18:33,830  
- باشه  
- باشه  
  
788  
01:18:36,874 --> 01:18:38,899  
عالیه ، دهنمون سرویسه  
  
789  
01:18:39,009 --> 01:18:40,499  
همشون نمیتونند باشن  
  
790  
01:18:40,611 --> 01:18:43,273  
برا نگه داشتن دیونه ها ؟  
مطمئن باش همشون هستند  
  
791  
01:18:48,085 --> 01:18:50,280  
- هی همگی بیاید اینجا  
- چی ؟  
  
792  
01:18:55,226 --> 01:18:57,626  
این میله ها زنگ زده  
دستت و بده من  
  
793  
01:18:57,728 --> 01:19:00,128  
مراقب باش  
  
794  
01:19:06,837 --> 01:19:08,998  
لعنت  
  
795  
01:19:11,208 --> 01:19:12,937  
لعنتیا پشت درن  
  
796  
01:19:13,043 --> 01:19:15,170  
سریع  
  
797  
01:19:15,279 --> 01:19:16,746  
عقب وایسا  
  
798  
01:19:25,756 --> 01:19:28,748  
من یه چاله میکنم. شما بچه ها دنبال کنید  
  
799  
01:19:41,605 --> 01:19:43,266  
سریع سریع سریع  
  
800  
01:20:04,161 --> 01:20:05,628  
سریع  
  
801  
01:20:18,776 --> 01:20:20,869  
من بیرونم  
  
802  
01:20:21,879 --> 01:20:24,404  
- تو برو ... برو  
- باشه  
  
803  
01:20:36,427 --> 01:20:38,918  
برو من پشت سرتم  
  
804  
01:20:39,029 --> 01:20:40,656  
کسی نیست  
  
805  
01:20:47,671 --> 01:20:49,832  
زون باش کنیا  
زود باش ، سریع ، سریع  
  
806  
01:20:53,844 --> 01:20:55,835  
من بیرونم  
زود باش جنا سریع  
  
807  
01:20:55,946 --> 01:20:57,174  
حالا  
  
808  
01:21:12,029 --> 01:21:14,759  
جنا صدام رو میشنوی  
  
809  
01:21:14,865 --> 01:21:16,696  
مچ پام رو بگیر  
  
810  
01:21:28,646 --> 01:21:31,740  
منو از اینجا بیارید بیرون  
  
811  
01:21:35,853 --> 01:21:38,253  
- جنا ، جنا !  
- نه  
  
812  
01:21:40,524 --> 01:21:42,754  
زود باش ، ما باید بریم  
  
813  
01:21:57,007 --> 01:21:59,908  
زود باش ، زود باش  
بلند شو باید بریم  
  
814  
01:22:00,010 --> 01:22:02,501  
زود  
باید ادامه بدیم  
  
815  
01:22:03,380 --> 01:22:06,042  
دنبالم بیا ، نزدیکم باش  
  
816  
01:22:06,150 --> 01:22:07,617  
بیا  
  
817  
01:22:12,856 --> 01:22:14,756  
ما باید سریع تر حرکت کنیم ، بدو  
  
818  
01:22:22,099 --> 01:22:25,694  
اونا متورامون رو برداشتن  
حرکت کنید ، تکون بخورید  
  
819  
01:22:39,149 --> 01:22:40,912  
ادامه بدید  
  
820  
01:22:42,920 --> 01:22:45,047  
برو گم شو  
  
821  
01:22:46,423 --> 01:22:48,789  
لطفا ! گمشو ...  
  
822  
01:22:52,296 --> 01:22:53,627  
نه  
  
823  
01:23:02,172 --> 01:23:03,799  
کجا دارن میرن ؟  
  
824  
01:23:03,907 --> 01:23:06,102  
کی اهمیت میده ، بیا  
  
825  
01:23:08,712 --> 01:23:10,202  
میتونی صبر کنی  
  
826  
01:23:10,314 --> 01:23:12,908  
من سیخ بخاری رو انداختم  
میخوام برگردم پیداش کنم  
  
827  
01:23:13,017 --> 01:23:15,713  
- ما براش وقت نداریم  
- اسلحه خوبیه ، لازمش داریم  
  
828  
01:23:15,819 --> 01:23:18,151  
با بریجت بمون ، باشه ؟  
من بر میگردم  
  
829  
01:23:28,832 --> 01:23:30,732  
بیا ، بیا  
  
830  
01:23:34,071 --> 01:23:36,232  
اوه خدا  
  
831  
01:23:37,908 --> 01:23:39,603  
- دارن از دو طرف میان  
- چی ؟  
  
832  
01:23:39,710 --> 01:23:41,610  
- هیچ نوری نمیتونم ببینم  
- اونا خاموشش کردن  
  
833  
01:23:41,712 --> 01:23:45,079  
برو پایین و مخفی شو ، برو  
  
834  
01:23:45,182 --> 01:23:47,946  
- نمیتونم این کار رو کنم ، نمیتونم  
- برو پایین  
  
835  
01:23:48,052 --> 01:23:49,519  
نمیتونیم اینکار رو کنم  
  
836  
01:23:51,422 --> 01:23:53,390  
بریجت  
  
837  
01:24:05,302 --> 01:24:07,236  
نه !  
  
838  
01:24:11,075 --> 01:24:13,441  
کنیا ، خیلی بده ؟  
  
839  
01:24:13,544 --> 01:24:15,978  
نمیدونم ، درد داره  
  
840  
01:24:16,080 --> 01:24:18,674  
- بیا ، بیا  
- اونا بریجت رو گرفتن  
  
841  
01:24:18,782 --> 01:24:20,613  
باشه بزار ببرمت کنار درخت  
  
842  
01:24:20,717 --> 01:24:22,582  
پس من بر میگردم برا اون ؟ باشه ؟  
بیا  
  
843  
01:24:49,546 --> 01:24:51,912  
ما میخوایم ژاکتت رو در بیاریم  
  
844  
01:24:52,015 --> 01:24:53,983  
اوه ، لعنت  
  
845  
01:24:55,319 --> 01:24:56,786  
- فقط انجامش بده  
- آماده ای ؟  
  
846  
01:25:04,561 --> 01:25:06,028  
 باشه عزیزم  
  
847  
01:25:06,130 --> 01:25:08,257  
باید جلوی خون ریزی رو بگریم  
  
848  
01:25:10,634 --> 01:25:12,101  
برو پیداش کن  
  
849  
01:25:12,202 --> 01:25:13,931  
همینجا میمونی ؟  
  
850  
01:25:14,037 --> 01:25:16,767  
من همینجام ، باشه ؟ باشه  
  
851  
01:25:28,819 --> 01:25:31,720  
بریجت کجایی ؟ بریجت  
  
852  
01:25:40,797 --> 01:25:43,357  
بمون بریجت ، دارم میام  
  
853  
01:26:19,469 --> 01:26:20,936  
سارا ؟  
  
854  
01:26:22,806 --> 01:26:24,273  
بریجت ؟  
  
855  
01:26:29,880 --> 01:26:31,074  
بریجت ؟  
  
856  
01:26:32,482 --> 01:26:33,949  
بریجت ؟ سارا ؟  
  
857  
01:26:34,051 --> 01:26:36,815  
سارا ، سارا  
  
858  
01:26:43,060 --> 01:26:44,527  
اون ، خدای من !  
  
859  
01:26:44,628 --> 01:26:47,358  
نه ! نه ! بریجت  
  
860  
01:26:52,002 --> 01:26:54,527  
سارا کجایی ؟  
  
861  
01:26:58,175 --> 01:27:00,040  
سارا  
  
862  
01:27:37,547 --> 01:27:39,310  
اوه ، خدای من  
  
863  
01:27:49,226 --> 01:27:50,693  
سارا  
  
864  
01:27:50,794 --> 01:27:53,319  
لطفا ، کمکم کنید  
  
865  
01:27:53,430 --> 01:27:55,728  
یکی کمک کنه  
  
866  
01:28:02,039 --> 01:28:05,008  
نه ، نه !  
  
867  
01:28:05,108 --> 01:28:08,043  
نه !  
  
868  
01:28:11,481 --> 01:28:12,539  
سارا !  
  
869  
01:28:16,153 --> 01:28:18,621  
آره ، جواب داد  
  
870  
01:28:23,327 --> 01:28:24,954  
کارت عالی بود  
  
871  
01:28:30,434 --> 01:28:32,800  
بیا از اینجا بزنیم به چاک  
  
872  
01:29:01,698 --> 01:29:04,792  
Whoo!  
  
873  
01:29:04,901 --> 01:29:05,901  
اوه نه  
  
874  
01:29:06,901 --> 01:29:16,901  
مترجم : D.r.a.m.a  
  
875  
01:29:17,101 --> 01:29:22,101  
زین پس زیر نویس جدیدترین فیلم ها در :  
alt.subscene.com/members/D.r.a.m.a/default.aspx  
  
876  
01:29:24,701 --> 01:29:44,701  
D.r.a.m.aدانلود رایگان، سایت دانلود با لینک مستقیم، از دانلود لذت ببرید!، نرم افزار، 
دانلود برنامه و بازی موبایل، دانلود بازی، دانلود کتاب، دانلود فیلم دانلود,دانلود 
نرم افزار,نرم افزار,دانلود رايگان نرم افزادانلود ر,موبايل,تم موبايل,دانلود بازي 
موبايل,دانلود نرم افزار موبايل,دانلود اهنگ موبايل,دانلود بازي كامپيوتر,دانلود 
فيلم  دانلود، دانلود نرم افزار، دانلود فیلم، دانلود بازی، دانلود موبایل، دانلود 
گرافیک، دانلود کتاب، آسان دانلود، دانلود عكس بازيگران، دانلود رايگان، دانلود 
آهنگ، سایت دانلود با دانلود ها, دانلود عکس, دانلود بازی, دانلود نرم افزار, 
دانلود کتاب, دانلود موبایل, دانلود مستقیم, دانلود آیکون, دانلود آهندانلود 
رایگان، سایت دانلود با لینک مستقیم، از دانلود لذت ببرید!، دانلود نرم افزار، 
دانلود برنامه و بازی موبایل، دانلود بازی، دانلود کتاب، دانلود فیلم دانلود,دانلود 
نرم افزار,نرم افزار,دانلود رايگان نرم افزار,موبايل,تم موبايل,دانلود بازي 
موبايل,دانلود نرم افزار موبايل,دانلود اهنگ موبايل,دانلود بازي كامپيوتر,دانلود 
فيلم  دانلود، دانلود نرم افزار، دانلود فیلم، دانلود بازی، دانلود موبایل، دانلود 
گرافیک، دانلود کتاب، آسان دانلود، دانلود عكس بازيگران، دانلود رايگان، دانلود 
آهنگ، سایت دانلود با دانلود ها, دانلود عکس, دانلود بازی, دانلود نرم افزار, 
دانلود کتاب, دانلود موبایل, دانلود مستقیم, دانلود آیکون, دانلود آهنگ, دانلود 
والپیپر, دانلود آنتی ویروس, اس ام اس, دانلود,دانلود نرم افزار,دانلود رايگان نرم 
افزار ها ,دانلود موبايل,تم موبايل,دانلود بازي موبايل,دانلود نرم افزار 
موبايل,دانلود زنگ موبايل,دانلود رایگان، سایت دانلود با لینک مستقیم، از دانلود 
لذت ببرید!، دانلود نرم افزار، دانلود برنامه و بازی موبایل، دانلود بازی، دانلود 
کتاب، دانلود فیلم دانلود,دانلود نرم افزار,نرم افزار,دانلود رايگان نرم 
افزار,موبايل,تم موبايل,دانلود بازي موبايل,دانلود نرم افزار موبايل,دانلود اهنگ 
موبايل,دانلود بازي كامپيوتر,دانلود فيلم  دانلود، دانلود نرم افزار، دانلود فیلم، 
دانلود بازی، دانلود موبایل، دانلود گرافیک، دانلود کتاب، آسان دانلود، دانلود عكس 
بازيگران، دانلود رايگان، دانلود آهنگ، سایت دانلود با دانلود ها, دانلود عکس, 
دانلود بازی, دانلود نرم افزار, دانلود کتاب, دانلود موبایل, دانلود مستقیم, دانلود 
آیکون, دانلود آهنگ, دانلود والپیپر, دانلود آنتی ویروس, اس ام اس, دانلود,دانلود 
نرم افزار,دانلود رايگان نرم افزار ها ,دانلود موبايل,تم موبايل,دانلود بازي 
موبايل,دانلود نرم افزار موبايل,دانلود زنگ موبايل,دانلود بازی دانلود,دانلود نرم 
افزار,دانلود رايگان نرم افزار ها ,دانلود موبايل,تم موبايل,دانلود بازي 
موبايل,دانلود نرم افزار موبايل,دانلود زنگ موبايل,دانلود بازی ها, وطن دانلودبازی 
دانلود,دانلود نرم افزار,دانلود رايگان نرم افزار ها ,دانلود موبايل,تم 
موبايل,دانلود بازي دانلود رایگان، سایت دانلود با لینک مستقیم، از دانلود لذت 
ببرید!، دانلود نرم افزار، دانلود برنامه و بازی موبایل، دانلود بازی، دانلود کتاب، 
دانلود فیلم دانلود,دانلود نرم افزار,نرم افزار,دانلود رايگان نرم افزار,موبايل,تم 
موبايل,دانلود بازي موبايل,دانلود نرم افزار موبايل,دانلود اهنگ موبايل,دانلود بازي 
كامپيوتر,دانلود فيلم  دانلود، دانلود نرم افزار، دانلود فیلم، دانلود بازی، دانلود 
موبایل، دانلود گرافیک، دانلود کتاب، آسان دانلود، دانلود عكس بازيگران، دانلود 
رايگان، دانلود آهنگ، سایت دانلود با دانلود ها, دانلود عکس, دانلود بازی, دانلود 
نرم افزار, دانلود کتاب, دانلود موبایل, دانلود مستقیم, دانلود آیکون, دانلود آهنگ, 
دانلود والپیپر, دانلود آنتی ویروس, اس ام اس, دانلود,دانلود نرم افزار,دانلود 
رايگان نرم افزار ها ,دانلود موبايل,تم موبايل,دانلود بازي موبايل,دانلود نرم افزار 
موبايل,دانلود زنگ موبايل,دانلود بازی دانلود,دانلود نرم افزار,دانلود رايگان نرم 
افزار ها ,دانلود موبايل,تم موبايل,دانلود بازي موبايل,دانلود نرم افزار 
موبايل,دانلود زنگ موبايل,دانلود بازی ها, وطن دانلوددانلود رایگان، سایت دانلود با 
لینک مستقیم، از دانلود لذت ببرید!، دانلود نرم افزار، دانلود برنامه و بازی 
موبایل، دانلود بازی، دانلود کتاب، دانلود فیلم دانلود,دانلود نرم افزار,نرم 
افزار,دانلود رايگان نرم افزار,موبايل,تم موبايل,دانلود بازي موبايل,دانلود نرم 
افزار موبايل,دانلود اهنگ موبايل,دانلود بازي كامپيوتر,دانلود فيلم  دانلود، دانلود 
نرم افزار، دانلود فیلم، دانلود بازی، دانلود موبایل، دانلود گرافیک، دانلود کتاب، 
آسان دانلود، دانلود عكس بازيگران، دانلود رايگان، دانلود آهنگ، سایت دانلود با 
دانلود ها, دانلود عکس, دانلود بازی, دانلود نرم افزار, دانلود کتاب, دانلود 
موبایل, دانلود مستقیم, دانلود آیکون, دانلود آهنگ, دانلود والپیپر, دانلود آنتی 
ویروس, اس ام اس, دانلود,دانلود نرم افزار,دانلود رايگان نرم افزار ها ,دانلود 
موبايل,تم موبايل,دانلود بازي موبايل,دانلود نرم افزار موبايل,دانلود زنگ 
موبايل,دانلود بازی دانلود,دانلود نرم افزار,دانلود رايگان نرم افزار ها ,دانلود 
موبايل,تم موبايل,دانلود بازي موبايل,دانلود نرم افزار موبايل,دانلود زنگ 
موبايل,دانلود بازی ها, وطن دانلوددانلود رایگان، سایت دانلود با لینک مستقیم، از 
دانلود لذت ببرید!، دانلود نرم افزار، دانلود برنامه و بازی موبایل، دانلود بازی، 
دانلود کتاب، دانلود فیلم دانلود,دانلود نرم افزار,نرم افزار,دانلود رايگان نرم 
افزار,موبايل,تم موبايل,دانلود بازي موبايل,دانلود نرم افزار موبايل,دانلود اهنگ 
موبايل,دانلود بازي كامپيوتر,دانلود فيلم  دانلود، دانلود نرم افزار، دانلود فیلم، 
دانلود بازی، دانلود موبایل، دانلود گرافیک، دانلود کتاب، آسان دانلود، دانلود عكس 
بازيگران، دانلود رايگان، دانلود آهنگ، سایت دانلود با دانلود ها, دانلود عکس, 
دانلود بازی, دانلود نرم افزار, دانلود کتاب, دانلود موبایل, دانلود مستقیم, دانلود 
آیکون, دانلود آهنگ, دانلود والپیپر, دانلود آنتی ویروس, اس ام اس, دانلود,دانلود 
نرم افزار,دانلود رايگان نرم افزار ها ,دانلود موبايل,تم موبايل,دانلود بازي 
موبايل,دانلود نرم افزار موبايل,دانلود زنگ موبايل,دانلود بازی دانلود,دانلود نرم 
افزار,دانلود رايگان نرم افزار ها ,دانلود موبايل,تم موبايل,دانلود بازي 
موبايل,دانلود نرم افزار موبايل,دانلود زنگ موبايل,دانلود بازی ها, وطن 
دانلوددانلود رایگان، سایت دانلود با لینک مستقیم، از دانلود لذت ببرید!، دانلود 
نرم افزار، دانلود برنامه و بازی موبایل، دانلود بازی، دانلود کتاب، دانلود فیلم 
دانلود,دانلود نرم افزار,نرم افزار,دانلود رايگان نرم افزار,موبايل,تم 
موبايل,دانلود بازي موبايل,دانلود نرم افزار موبايل,دانلود اهنگ موبايل,دانلود بازي 
كامپيوتر,دانلود فيلم  دانلود، دانلود نرم افزار، دانلود فیلم، دانلود بازی، دانلود 
موبایل، دانلود گرافیک، دانلود کتاب، آسان دانلود، دانلود عكس بازيگران، دانلود 
رايگان، دانلود آهنگ، سایت دانلود با دانلود ها, دانلود عکس, دانلود بازی, دانلود 
نرم افزار, دانلود کتاب, دانلود موبایل, دانلود مستقیم, دانلود آیکون, دانلود آهنگ, 
دانلود والپیپر, دانلود آنتی ویروس, اس ام اس, دانلود,دانلود نرم افزار,دانلود 
رايگان نرم افزار ها ,دانلود موبايل,تم موبايل,دانلود بازي موبايل,دانلود نرم افزار 
موبايل,دانلود زنگ موبايل,دانلود بازی دانلود,دانلود نرم افزار,دانلود رايگان نرم 
افزار ها ,دانلود موبايل,تم موبايل,دانلود بازي موبايل,دانلود نرم افزار 
موبايل,دانلود زنگ موبايل,دانلود بازی ها, وطن دانلوددانلود رایگان، سایت دانلود با 
لینک مستقیم، از دانلود لذت ببرید!، دانلود نرم افزار، دانلود برنامه و بازی 
موبایل، دانلود بازی، دانلود کتاب، دانلود فیلم دانلود,دانلود نرم افزار,نرم 
افزار,دانلود رايگان نرم افزار,موبايل,تم موبايل,دانلود بازي موبايل,دانلود نرم 
افزار موبايل,دانلود اهنگ موبايل,دانلود بازي كامپيوتر,دانلود فيلم  دانلود، دانلود 
نرم افزار، دانلود فیلم، دانلود بازی، دانلود موبایل، دانلود گرافیک، دانلود کتاب، 
آسان دانلود، دانلود عكس بازيگران، دانلود رايگان، دانلود آهنگ، سایت دانلود با 
دانلود ها, دانلود عکس, دانلود بازی, دانلود نرم افزار, دانلود کتاب, دانلود 
موبایل, دانلود مستقیم, دانلود آیکون, دانلود آهنگ, دانلود والپیپر, دانلود آنتی 
ویروس, اس ام اس, دانلود,دانلود نرم افزار,دانلود رايگان نرم افزار ها ,دانلود 
موبايل,تم موبايل,دانلود بازي موبايل,دانلود نرم افزار موبايل,دانلود زنگ 
موبايل,دانلود بازی دانلود,دانلود نرم افزار,دانلود رايگان نرم افزار ها ,دانلود 
موبايل,تم موبايل,دانلود بازي موبايل,دانلود نرم افزار موبايل,دانلود زنگ 
موبايل,دانلود بازی ها, وطن دانلوددانلود رایگان، سایت دانلود با لینک مستقیم، از 
دانلود لذت ببرید!، دانلود نرم افزار، دانلود برنامه و بازی موبایل، دانلود بازی، 
دانلود کتاب، دانلود فیلم دانلود,دانلود نرم افزار,نرم افزار,دانلود رايگان نرم 
افزار,موبايل,تم موبايل,دانلود بازي موبايل,دانلود نرم افزار موبايل,دانلود اهنگ 
موبايل,دانلود بازي كامپيوتر,دانلود فيلم  دانلود، دانلود نرم افزار، دانلود فیلم، 
دانلود بازی، دانلود موبایل، دانلود گرافیک، دانلود کتاب، آسان دانلود، دانلود عكس 
بازيگران، دانلود رايگان، دانلود آهنگ، سایت دانلود با دانلود ها, دانلود عکس, 
دانلود بازی, دانلود نرم افزار, دانلود کتاب, دانلود موبایل, دانلود مستقیم, دانلود 
آیکون, دانلود آهنگ, دانلود والپیپر, دانلود آنتی ویروس, اس ام اس, دانلود,دانلود 
نرم افزار,دانلود رايگان نرم افزار ها ,دانلود موبايل,تم موبايل,دانلود بازي 
موبايل,دانلود نرم افزار موبايل,دانلود زنگ موبايل,دانلود بازی دانلود,دانلود نرم 
افزار,دانلود رايگان نرم افزار ها ,دانلود موبايل,تم موبايل,دانلود بازي 
موبايل,دانلود نرم افزار موبايل,دانلود زنگ موبايل,دانلود بازی ها, وطن 
دانلوددانلود رایگان، سایت دانلود با لینک مستقیم، از دانلود لذت ببرید!، دانلود 
نرم افزار، دانلود برنامه و بازی موبایل، دانلود بازی، دانلود کتاب، دانلود فیلم 
دانلود,دانلود نرم افزار,نرم افزار,دانلود رايگان نرم افزار,موبايل,تم 
موبايل,دانلود بازي موبايل,دانلود نرم افزار موبايل,دانلود اهنگ موبايل,دانلود بازي 
كامپيوتر,دانلود فيلم  دانلود، دانلود نرم افزار، دانلود فیلم، دانلود بازی، دانلود 
موبایل، دانلود گرافیک، دانلود کتاب، آسان دانلود، دانلود عكس بازيگران، دانلود 
رايگان، دانلود آهنگ، سایت دانلود با دانلود ها, دانلود عکس, دانلود بازی, دانلود 
نرم افزار, دانلود کتاب, دانلود موبایل, دانلود مستقیم, دانلود آیکون, دانلود آهنگ, 
دانلود والپیپر, دانلود آنتی ویروس, اس ام اس, دانلود,دانلود نرم افزار,دانلود 
رايگان نرم افزار ها ,دانلود موبايل,تم موبايل,دانلود بازي موبايل,دانلود نرم افزار 
موبايل,دانلود زنگ موبايل,دانلود بازی دانلود,دانلود نرم افزار,دانلود رايگان نرم 
افزار ها ,دانلود موبايل,تم موبايل,دانلود بازي موبايل,دانلود نرم افزار 
موبايل,دانلود زنگ موبايل,دانلود بازی ها, وطن دانلوددانلود رایگان، سایت دانلود با 
لینک مستقیم، از دانلود لذت ببرید!، دانلود نرم افزار، دانلود برنامه و بازی 
موبایل، دانلود بازی، دانلود کتاب، دانلود فیلم دانلود,دانلود نرم افزار,نرم 
افزار,دانلود رايگان نرم افزار,موبايل,تم موبايل,دانلود بازي موبايل,دانلود نرم 
افزار موبايل,دانلود اهنگ موبايل,دانلود بازي كامپيوتر,دانلود فيلم  دانلود، دانلود 
نرم افزار، دانلود فیلم، دانلود بازی، دانلود موبایل، دانلود گرافیک، دانلود کتاب، 
آسان دانلود، دانلود عكس بازيگران، دانلود رايگان، دانلود آهنگ، سایت دانلود با 
دانلود ها, دانلود عکس, دانلود بازی, دانلود نرم افزار, دانلود کتاب, دانلود 
موبایل, دانلود مستقیم, دانلود آیکون, دانلود آهنگ, دانلود والپیپر, دانلود آنتی 
ویروس, اس ام اس, دانلود,دانلود نرم افزار,دانلود رايگان نرم افزار ها ,دانلود 
موبايل,تم موبايل,دانلود بازي موبايل,دانلود نرم افزار موبايل,دانلود زنگ 
موبايل,دانلود بازی دانلود,دانلود نرم افزار,دانلود رايگان نرم افزار ها ,دانلود 
موبايل,تم موبايل,دانلود بازي موبايل,دانلود نرم افزار موبايل,دانلود زنگ 
موبايل,دانلود بازی ها, وطن دانلوددانلود رایگان، سایت دانلود با لینک مستقیم، از 
دانلود لذت ببرید!، دانلود نرم افزار، دانلود برنامه و بازی موبایل، دانلود بازی، 
دانلود کتاب، دانلود فیلم دانلود,دانلود نرم افزار,نرم افزار,دانلود رايگان نرم 
افزار,موبايل,تم موبايل,دانلود بازي موبايل,دانلود نرم افزار موبايل,دانلود اهنگ 
موبايل,دانلود بازي كامپيوتر,دانلود فيلم  دانلود، دانلود نرم افزار، دانلود فیلم، 
دانلود بازی، دانلود موبایل، دانلود گرافیک، دانلود کتاب، آسان دانلود، دانلود عكس 
بازيگران، دانلود رايگان، دانلود آهنگ، سایت دانلود با دانلود ها, دانلود عکس, 
دانلود بازی, دانلود نرم افزار, دانلود کتاب, دانلود موبایل, دانلود مستقیم, دانلود 
آیکون, دانلود آهنگ, دانلود والپیپر, دانلود آنتی ویروس, اس ام اس, دانلود,دانلود 
نرم افزار,دانلود رايگان نرم افزار ها ,دانلود موبايل,تم موبايل,دانلود بازي 
موبايل,دانلود نرم افزار موبايل,دانلود زنگ موبايل,دانلود بازی دانلود,دانلود نرم 
افزار,دانلود رايگان نرم افزار ها ,دانلود موبايل,تم موبايل,دانلود بازي 
موبايل,دانلود نرم افزار موبايل,دانلود زنگ موبايل,دانلود بازی ها, وطن 
دانلوددانلود رایگان، سایت دانلود با لینک مستقیم، از دانلود لذت ببرید!، دانلود 
نرم افزار، دانلود برنامه و بازی موبایل، دانلود بازی، دانلود کتاب، دانلود فیلم 
دانلود,دانلود نرم افزار,نرم افزار,دانلود رايگان نرم افزار,موبايل,تم 
موبايل,دانلود بازي موبايل,دانلود نرم افزار موبايل,دانلود اهنگ موبايل,دانلود بازي 
كامپيوتر,دانلود فيلم  دانلود، دانلود نرم افزار، دانلود فیلم، دانلود بازی، دانلود 
موبایل، دانلود گرافیک، دانلود کتاب، آسان دانلود، دانلود عكس بازيگران، دانلود 
رايگان، دانلود آهنگ، سایت دانلود با دانلود ها, دانلود عکس, دانلود بازی, دانلود 
نرم افزار, دانلود کتاب, دانلود موبایل, دانلود مستقیم, دانلود آیکون, دانلود آهنگ, 
دانلود والپیپر, دانلود آنتی ویروس, اس ام اس, دانلود,دانلود نرم افزار,دانلود 
رايگان نرم افزار ها ,دانلود موبايل,تم موبايل,دانلود بازي موبايل,دانلود نرم افزار 
موبايل,دانلود زنگ موبايل,دانلود بازی دانلود,دانلود نرم افزار,دانلود رايگان نرم 
افزار ها ,دانلود موبايل,تم موبايل,دانلود بازي موبايل,دانلود نرم افزار 
موبايل,دانلود زنگ موبايل,دانلود بازی ها, وطن دانلودموبايل,دانلود نرم افزار 
موبايل,دانلود زنگ موبايل,دانلود بازی ها, وطن دانلود

 

 

 

، دانلود نرم افزار، دانلود برنامه و بازی موبایل، دانلود بازی، دانلود کتاب، دانلود فیلم دانلود,دانلود نرم افزار,نرم افزار,دانلود رايگان نرم افزار,موبايل,تم موبايل,دانلود بازي موبايل,دانلود نرم افزار موبايل,دانلود اهنگ موبايل,دانلود بازي كامپيوتر,دانلود فيلم  دانلود، دانلود نرم افزار، دانلود فیلم، دانلود بازی، دانلود موبایل، دانلود گرافیک، دانلود کتاب، آسان دانلود، دانلود عكس بازيگران، دانلود رايگان، دانلود آهنگ، سایت دانلود با دانلود ها, دانلود عکس, دانلود بازی, دانلود نرم افزار, دانلود کتاب, دانلود موبایل, دانلود مستقیم, دانلود آیکون, دانلود آهنگ, دانلود والپیپر, دانلود آنتی ویروس, اس ام اس, دانلود,دانلود نرم افزار,دانلود رايگان نرم افزار ها ,دانلود موبايل,تم موبايل,دانلود بازي موبايل,دانلود نرم افزار موبايل,دانلود زنگ موبايل,دانلود

Make a Free Website with Yola.