دختر پسرهای لنگرودی

 

دانلود سریال عشق ممنوع دوبله فارسی – تمام قسمت ها

20947561515270158373 دانلود سریال عشق ممنوع دوبله فارسی   تمام قسمت ها

سریال عشق ممنوع

کیفیت: ۴۸۰P

کل قسمت ها: ۱۶۶

دوبله فارسی

عدنان پس ازفوت همسرش تمام توجه خود را معطوف به دخترش نهال و پسرش مراد نمود. وی که در یکی از مجلل ترین قصرهای استانبول در جوار تنگه بسفر به همراه پسر یکی از اقوامش بنام مهناد و پرستار بچه هایش زندگی میکند با سمر که دختر یکی از زوج هائی بود که با هم معاشرت داشتند آشنا و عاشق او میشود.
سمر در حالی که بدنبال آرامش، امنیت و خوشبختی در قصر مجلل عدنان میگردد دچار هوا و حوس میشود . سمر و مهند دیوانه وار عاشق یکدیگر میشوند و این عشق پنهانی آرام آرام زندگی همه در آن قصر را تحت الشعاع قرار میدهد …

تا قسمت ۱۶۰ اضافه شد

قسمت ها
حجم
مستقیم
لینک کمکی۱ لینک کمکی۲
قسمت۱ Mb 304 دانلود دانلود دانلود
قسمت۲ Mb 159 دانلود دانلود دانلود
قسمت۳ Mb 147 دانلود دانلود دانلود
قسمت۴ Mb 170 دانلود دانلود دانلود
قسمت۵ Mb 156 دانلود دانلود دانلود
قسمت۶ Mb 133 دانلود دانلود دانلود
قسمت۷ Mb 147 دانلود دانلود دانلود
قسمت۸ Mb 161 دانلود دانلود دانلود
قسمت۹ Mb 152 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۰ Mb 158 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۱ Mb 153 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۲ Mb 154 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۳ Mb 170 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۴ Mb 166 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۵ Mb 154 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۶ Mb 159 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۷ Mb 167 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۸ Mb 148 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۹ Mb 172 دانلود دانلود دانلود
قسمت۲۰ Mb 156 دانلود دانلود دانلود
قسمت۲۱ Mb 151 دانلود دانلود دانلود
قسمت۲۲ Mb 165 دانلود دانلود دانلود
قسمت۲۳ Mb 155 دانلود دانلود دانلود
قسمت۲۴ Mb 160 دانلود دانلود دانلود
قسمت۲۵ Mb 163 دانلود دانلود دانلود
قسمت۲۶ Mb 171 دانلود دانلود دانلود
قسمت۲۷ Mb 163 دانلود دانلود دانلود
قسمت۲۸ Mb 161 دانلود دانلود دانلود
قسمت۲۹ Mb 165 دانلود دانلود دانلود
قسمت۳۰ Mb 175 دانلود دانلود دانلود
قسمت۳۱ Mb 172 دانلود دانلود دانلود
قسمت۳۲ Mb 160 دانلود دانلود دانلود
قسمت۳۳ Mb 155 دانلود دانلود دانلود
قسمت۳۴ Mb 160 دانلود دانلود دانلود
قسمت۳۵ Mb 170 دانلود دانلود دانلود
قسمت۳۶ Mb 163 دانلود دانلود دانلود
قسمت۳۷ Mb 258 دانلود دانلود دانلود
قسمت۳۸ Mb 160 دانلود دانلود دانلود
قسمت۳۹ Mb 147 دانلود دانلود دانلود
قسمت۴۰ Mb 159 دانلود دانلود دانلود
قسمت۴۱ Mb 153 دانلود دانلود دانلود
قسمت۴۲ Mb 162 دانلود دانلود دانلود
قسمت۴۳ Mb 158 دانلود دانلود دانلود
قسمت۴۴ Mb 152 دانلود دانلود دانلود
قسمت۴۵ Mb 160 دانلود دانلود دانلود
قسمت۴۶ Mb 160 دانلود دانلود دانلود
قسمت۴۷ Mb 147 دانلود دانلود دانلود
قسمت۴۸ Mb 151 دانلود دانلود دانلود
قسمت۴۹ Mb 158 دانلود دانلود دانلود
قسمت۵۰ Mb 163 دانلود دانلود دانلود
قسمت۵۱ Mb 154 دانلود دانلود دانلود
قسمت۵۲ Mb 175 دانلود دانلود دانلود
قسمت۵۳ Mb 156 دانلود دانلود دانلود
قسمت۵۴ Mb 276 دانلود دانلود دانلود
قسمت۵۵ Mb 142 دانلود دانلود دانلود
قسمت۵۶ Mb 153 دانلود دانلود دانلود
قسمت۵۷ Mb 148 دانلود دانلود دانلود
قسمت۵۸ Mb 175 دانلود دانلود دانلود
قسمت۵۹ Mb 143 دانلود دانلود دانلود
قسمت۶۰ Mb 151 دانلود دانلود دانلود
قسمت۶۱ Mb 173 دانلود دانلود دانلود
قسمت۶۲ Mb 152 دانلود دانلود دانلود
قسمت۶۳ Mb 179 دانلود دانلود دانلود
قسمت۶۴ Mb 154 دانلود دانلود دانلود
قسمت۶۵ Mb 188 دانلود دانلود دانلود
قسمت۶۶ Mb 156 دانلود دانلود دانلود
قسمت۶۷ Mb 170 دانلود دانلود دانلود
قسمت۶۸ Mb 169 دانلود دانلود دانلود
قسمت۶۹ Mb 166 دانلود دانلود دانلود
قسمت۷۰ Mb 169 دانلود دانلود دانلود
قسمت۷۱ Mb 166 دانلود دانلود دانلود
قسمت۷۲ Mb 172 دانلود دانلود دانلود
قسمت۷۳ Mb 168 دانلود دانلود دانلود
قسمت۷۴ Mb 162 دانلود دانلود دانلود
قسمت۷۵ Mb 146 دانلود دانلود دانلود
قسمت۷۶ Mb 136 دانلود دانلود دانلود
قسمت۷۷ Mb 168 دانلود دانلود دانلود
قسمت۷۸ Mb 130 دانلود دانلود دانلود
قسمت۷۹ Mb 143 دانلود دانلود دانلود
قسمت۸۰ Mb 145 دانلود دانلود دانلود
قسمت۸۱ Mb 169 دانلود دانلود دانلود
قسمت۸۲ Mb 172 دانلود دانلود دانلود
قسمت۸۳ Mb 159 دانلود دانلود دانلود
قسمت۸۴ Mb 163 دانلود دانلود دانلود
قسمت۸۵ Mb 159 دانلود دانلود دانلود
قسمت۸۶ Mb 168 دانلود دانلود دانلود
قسمت۸۷ Mb 170 دانلود دانلود دانلود
قسمت۸۸ Mb 171 دانلود دانلود دانلود
قسمت۸۹ Mb 158 دانلود دانلود دانلود
قسمت۹۰ Mb 166 دانلود دانلود دانلود
قسمت۹۱ Mb 148 دانلود دانلود دانلود
قسمت۹۲ Mb 173 دانلود دانلود دانلود
قسمت۹۳ Mb 152 دانلود دانلود دانلود
قسمت۹۴ Mb 167 دانلود دانلود دانلود
قسمت۹۵ Mb 171 دانلود دانلود دانلود
قسمت۹۶ Mb 158 دانلود دانلود دانلود
قسمت۹۷ Mb 171 دانلود دانلود دانلود
قسمت۹۸ Mb 169 دانلود دانلود دانلود
قسمت۹۹ Mb 179 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۰۰ Mb 164 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۰۱ Mb 155 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۰۲ Mb 168 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۰۳ Mb 169 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۰۴ Mb 167 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۰۵ Mb 174 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۰۶ Mb 178 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۰۷ Mb 167 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۰۸ Mb 153 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۰۹ Mb 162 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۱۰ Mb 168 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۱۱ Mb 156 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۱۲ Mb 168 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۱۳ Mb 149 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۱۴ Mb 170 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۱۵ Mb 162 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۱۶ Mb 160 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۱۷ Mb 166 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۱۸ Mb 167 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۱۹ Mb 162 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۲۰ Mb 148 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۲۱ Mb 162 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۲۲ Mb 160 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۲۳ Mb 150 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۲۴ Mb 174 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۲۵ Mb 174 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۲۶ Mb 173 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۲۷ Mb 146 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۲۸ Mb 167 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۲۹ Mb 139 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۳۰ Mb 172 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۳۱ Mb 167 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۳۲ Mb 166 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۳۳ Mb 160 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۳۴ Mb 149 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۳۵ Mb 169 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۳۶ Mb 144 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۳۷ Mb 122 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۳۸ Mb 127 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۳۹ Mb 161 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۴۰ Mb 144 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۴۱ Mb 161 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۴۲ Mb 148 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۴۳ Mb 158 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۴۴ Mb 154 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۴۵ Mb 132 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۴۶ Mb 155 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۴۷ Mb 171 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۴۸ Mb 123 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۴۹ Mb 118 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۵۰ Mb 132 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۵۱ Mb 119 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۵۲ Mb 121 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۵۳ Mb 113 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۵۴ Mb 139 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۵۵ Mb 120 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۵۶ Mb 120 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۵۷ Mb 121 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۵۸ Mb 119 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۵۹ Mb 121 دانلود دانلود دانلود
قسمت۱۶۰ Mb 127 دانلود دانلود دانلود


برچسب ها :

 

فرز-فروش سریال های ترکیه به کشورهای خارجی ادامه دارد.

سریال های ساخت ترکیه در کشورهای خارجی با استقبال گرمی مواجه می شوند.

بنا به گزارش وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه، بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱ به ۷۶ کشور مختلف در مجموع ۳۵ هزار و ۶۷۵ ساعت سریال فروخته شده است.

این سریال ها در راس به کشورهای خاورمیانه، جمهوری های ترک و کشورهای منطقه بالکان فروخته شده اند.

بدین ترتیب شمار گردشگرانی که هر ساله از این کشورها به ترکیه سفر می کنند، افزایشی به میزان ۱۲ درصد داشته است.

در بین سریال های ساخت ترکیه که در کشورهای خارجی با استقبال زیادی روبرو شده است، کورتلار وادیسی، دلی یورک، گوموش، یاپراک دوکومو، عشق ممنوع، آجی حیات، آسمالی کوناک، ساکاریا فرات و تک ترکیه قرار دارد.

این سریالها علاوه بر کشورهای خاورمیانه، جمهوری های ترک و منطقه بالکان، در نیجریه، ویتنام، ساحل عاج، سنگال، سومالی و سنگاپور نیز با رغبت زیادی تماشا می شوند.

در یونان سریال های ترک به زبان اصلی و با زیرنویس یونانی پخش می شوند.

از هر دو یونانی یک نفر سریال های ساخت ترکیه را تماشا می کنند. و شمار کلاس های زبان ترکی در یونان نیز از یک به ده افزایش یافت.

به عنوان آخرین اقدام نیز سریال پرطرفدار محتشم یوزییل که در ترکیه نیز دوستداران زیادی دارد، به کشور روسیه فروخته شده که به زبان روسی ترجمه شده و مورد استقبال مردم این کشور قرار گرفت

Make a Free Website with Yola.