دختر پسرهای لنگرودی

 

این جدول به صورت روزانه پر می شود

 

دایره سیاه = بی ارزش

یک ستاره= متوسط

دو ستاره=خوب

سه ستاره= خیلی خوب

چهار ستاره = عالی

 

عدم ارزشگذاری به این معناست که منتقد فیلم را ندیده یا مایل به اظهار نظر نیست

 

 

جدول ارزشگذاری فیلم های سی امین جشنواره فجر از دیدگاه منتقدان سایت پرده سینما

 نام منتقد

نام فیلم

 امیر اهوارکی  جلال الدین ترابی محمد جعفری   جواد طوسی  نیروان غنی پور  فهیمه غنی نژاد  غلامعباس فاضلی آذر مهرابی  رضا منتظری موحد منتقم نسترن مولوی
 سلام بر فرشتگان  **1/2

      1/2      1/2    
 تلفن همراه رئیس جمهور  *

   1/2  *  **  *    1/2    
 یک سطر واقعیت

 1/2    

 

   
پرواز بادبادک ها *1/2      *         1/2    
آقای مدیر  *       *              
 گشت ارشاد  **    *  **  *  

   1/2    
 پنجشنبه آخر ماه  1/2  1/2    

 1/2  

   
 میگرن  *1/2

 **1/2  1/2  *  **1/2

**  **    **
 گیرنده  ***

1/2

   *  

1/2

   
مادر پاییزی  *               1/2  

 من و زیبا    

 1/2      *

     
 خرس

 *  *  **1/2 *  **1/2  **  1/2  *    ***
 فیلادلفی  1/2

   

1/2

       
 دوباره با هم  

 

 

 *   

   
 بی خداحافظی *    1/2 **

 

   
 ضد گلوله **      ** **    *1/2   *1/2    
رویای سینما    

1/2       1/2 1/2    
پذیرایی ساده * ** **1/2  **1/2 **

** **  *    ****
روییدن در باد   1/2  *1/2  

1/2        
شور شیرین **     *   1/2        
زندگی خصوصی * *    *1/2    *1/2 *  

   

بوسیدن روی ماه *    **  

1/2    *1/2    
اکباتان              

   
یه عاشقانه ساده 1/2   *  1/2   1/2    *
صداست که می ماند                    
یکی می خواد باهات حرف بزنه  **  **  1/2  *1/2 ** ***1/2    1/2  *1/2    

آمین خواهیم گفت *  1/2  **  *    1/2  *    
چک   *  *  *1/2   **1/2  1/2  *  1/2    
پنهان        1/2      *1/2    *1/2    
پل چوبی    ** * *1/2      ***
دزدان خیابان جردن               
من همسرش هستم  1/2  * *  * *1/2  1/2 **    
ملکه *** **  **  **1/2 ***  ***1/2 *  *1/2 *    
زندگی خصوصی آقا و خانم میم   * *  1/2  * *  ***1/2  * *1/2    
بی تابی بیتا    

*   1/2          
برف روی کاج ها * **  **1/2  **1/2 ** ** **1/2  ** ***1/2    ***1/2
پیشونی سفید     1/2     1/2   * **    
خوابم می آد         *1/2        *  *    

آزمایشگاه 1/2      *1/2               

محرمانه تهران         *1/2         1/2    
سه و نیم 1/2    *  **               
 نارنجی پوش  *1/2     *  **1/2  *     *  **  *1/2    
 رهاتر از دریا                         
 قبیله من  1/2        1/2  1/2       
 بیداری       *        1/2 1/2       
 در انتظار معجزه  1/2  1/2 1/2  **    1/2       
 خودزنی             1/2  *    
قلاده های طلا  *1/2          1/2  *    
بی خود و بی جهت     *** **1/2  **  ** **1/2  ** **  *1/2    
همه چی آرومه                    
بغض ** 1/2   * *1/2 **1/2 **  **1/2  
یک روز دیگر 1/2 * * *1/2   *1/2 **    
روزهای زندگی **   *         **      
دوازده صندلی *1/2                    
زبان مادری                  
تهران 1500 * * 1/2   * * 1/2 1/2 **    
پله آخر * ** *1/2     *** ** *   ****
راه بهشت *                  
شیرین یک قناری بود              

 

 

 

Make a Free Website with Yola.